Luận văn Không gian với thứ tự sinh bởi nón và các ánh xạ giữa chúng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 3

MỤC LỤC. 4

CHƯƠNG 1: PHẦN TỔNG QUAN. 6

CHƯƠNG 2: CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. 9

2.1. Các không gian Banach.9

2.2. Các kí hiệu .10

2.3. Các định lý.10

CHƯƠNG 3: NÓN VÀ QUAN HỆ THỨ TỰ TRÊN

KHÔNG GIAN BANACH . 13

3.1. Nón và thứ tự sinh bởi nón – nón liên hợp.14

3.1.1. Nón và thứ tự từng phần. 14

3.1.2. Nón liên hợp . 15

3.2. Nón sinh .18

3.2.1. Định nghĩa và tính chất. 18

3.2.2. Các điều kiện cần và đủ của nón sinh. 20

3.3. Nón chuẩn.22

3.3.1. Định nghĩa và tính chất. 22

3.3.2. Các điều kiện cần và đủ của nón chuẩn. 25

3.4. Nón chính qui – nón Minihedral .28

3.4.1. Nón chính qui . 28

3.4.2. Nón minihedral . 30

3.5. Nón làm đầy được (Allows plastering).32

3.5.1. Nón lầm đầy được. 32

3.5.2. Ánh xạ tuyến tính dương . 32

3.6. Nón và điểm bất động của ánh xạ tăng.36

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ÁNH XẠ GIỮA CÁC KHÔNG

GIAN BANACH. 39

4.1. Ánh xạ tuyến tính dương.39

4.1.1. Tính liên tục và sự mở rộng của ánh xạ tuyến tính dương . 39

4.1.2. Tính chất phổ của ánh xạ tuyến tính dương . 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY