Luận văn Khảo sát văn học dân gian Stiêng

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

MỞ ĐẦU. 1

1. Lí do chọn đề tài – Mục đích nghiên cứu. 1

2. Lịch sử vấn đề. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 8

4. Phương pháp nghiên cứu . 9

5. Đóng góp của luận văn . 10

6. Cấu trúc của luận văn . 11

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TỘC NGƯỜI STIÊNG. 13

1.1. Lịch sử tộc người Stiêng . 13

1.2. Hoạt động kinh tế . 16

1.3. Tổ chức xã hội truyền thống. 20

1.4. Đặc điểm văn hóa tộc người Stiêng . 24

1.5. Tình hình tư liệu văn học dân gian Stiêng . 32

Chương 2: THẦN THOẠI, TRUYỀN THUYẾT, TRUYỆN CỔ TÍCHSTIÊNG. 39

2.1. Thần thoại . 39

2.1.1. Đặc điểm nội dung. 39

2.1.2. Đặc điểm nghệ thuật . 46

2.2. Truyền thuyết . 48

2.2.1. Đặc điểm nội dung. 48

2.2.2. Đặc điểm nghệ thuật . 55

2.3. Truyện cổ tích . 60

2.3.1. Đặc điểm nội dung. 61

2.3.2. Đặc điểm nghệ thuật . 64

Chương 3: CA DAO-DÂN CA, SỬ THI STIÊNG . 703.1. Ca dao-dân ca. 70

3.1.1. Đặc điểm nội dung . 70

3.1.2. Đặc điểm nghệ thuật . 75

3.2. Sử thi . 82

3.2.1. Đặc điểm nội dung . 83

3.2.2. Đặc điểm nghệ thuật . 90

3.2.3. Giá trị văn hóa của sử thi Stiêng. 111

KẾT LUẬN. 122

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY