Luận văn Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô nhiễm các hợp chất flo hữu cơ (pfcs) trong nước và trầm tích tại một số làng nghề dệt nhuộm, tái chế giấy, nhựa

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG T NG QU N.3

1.1. Tổng quan về ấ ữu ơ (PFCs).3

1.2. Lịch sử sản xuất và ô nhiễm các h p chất PFCs .6

1.3. Thông tin chung về việc sử dụng các h p chất PFCs.8

1.4. Đ ả ấ PFCs Ườ .11

1.5. Nhữ qu đị Ướng dẫn về các h p chất PFCs.16

1.6. Sự có mặt củ ấ PFCs số quố ớ .19

1.7. Phát thải ô nhiễm PFCs từ dệt may, tái ch giấy, nhựa t i Việt Nam.21

1.7.1. Ô nhiễm từ ngành dệt may.21

1.7.2. Ô nhiễm từ ngành giấy.22

1.7.3. Ô nhiễm ngành sản xuất nhựa .24

1.8. Giới thiệu thi t bị sắc ký lỏng ghép nối khối phổ LC-MS/MS .25

1.8.1. Định nghĩa .25

1.8.2. Sự lưu giữ.25

1.8.3. Giới thiệu thiết bị sắc ký lỏng ghép nối khối phổ LC-MS/MS 8040,

Shimadzu.26

CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI N C U .27

2.1. Mục tiêu nghiên cứu .27

2.2. N i dung nghiên cứu.27

2.3. Đố Ư ng nghiên cứu .27

2.3.1. Phạm vi nghiên cứu .27

2.3.2. Đối tượng nghiên cứu .28

2.4. P Ươ ứu .28

2.4.1. Tham khảo tài liệu .28

2.4.2. Điều tra v hảo t thực tế.28

2.4.3. Phương ph p phân tích v đ nh gi tổng hợp .28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY