Luận văn Khảo sát tố chất ẩn sĩ trong sáng tác của Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm

MỤC LỤC

5 8 TLỜI CẢM ƠN5 8 T . 2

5 8 TMỤC LỤC5 8 T . 3

5 8 TDẪN NHẬP5 8 T . 4

5 8 T1. Lý do chọn đề tài:5 8 T .4

5 8 T2. Lịch sử vấn đề:5 8 T.6

5 8 T3. Giới hạn đề tài5 8 T.10

5 8 T4. Phương pháp nghiên cứu:5 8 T.13

5 8 T5. Cấu trúc luận văn:5 8 T.14

5 8 TCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ẨN SĨ VÀ TỐ CHẤT ẨN SĨ5 8 T . 16

5 8 T1.1. Nhà nho ẩn sĩ trong xã hội Trung Quốc và Việt Nam:5 8 T .17

5 8 T1.1.1. Nhà nho ẩn sĩ trong xã hội Trung Quốc:5 8 T.17

5 8 T1.1.2 Nhà nho ẩn sĩ trong xã hội phong kiến Việt Nam:5 8 T.21

5 8 T1.2. Đặc điểm cơ bản của tố chất ẩn sĩ:5 8 T.27

5 8 T1.3. Tố chất ẩn sĩ là hệ quả của sự tiếp nhận tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo và Phật

giáo:5 8 T.30

5 8 TCHƯƠNG 2: ĐÀO UYÊN MINH VÀ NGUYỄN BỈNH KHIÊM – HAI BẬC

CAO SĨ ẨN DẬT TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM5 8 T. 41

5 8 T2.1. Đào Uyên Minh, nhà thờ ẩn dật với việc vui thú điền viên:5 8 T.41

5 8 T2.2. Nguyễn Bỉnh Khiêm, tác gia văn chương ẩn dật và thú thanh nhàn:5 8 T .51

5 8 TCHƯƠNG 3: TỐ CHẤT ẨN SĨ TRONG SÁNG TÁC CỦA ĐÀO UYÊN MINH

VÀ NGUYỄN BỈNH KHIÊM5 8 T . 68

5 8 T3.1. Lý tưởng thẩm mỹ của văn chương ẩn dật:5 8 T.68

5 8 T3.1.1. Yêu thiên nhiên, yêu đời, vui với cuộc sống thanh nhàn - thú điền viên, hoa và

rượu:5 8 T .68

5 8 T3.1.2. Chí thích nhàn dật và chiêm nghiệm nhân sinh:5 8 T .86

5 8 T3.1.3. Người ẩn sĩ có một đời sổng đẹp và có cả ưu tư lo nước thương đời:5 8 T.94

5 8 T3.2. Kiểu mẫu nghệ thuật của văn chương ẩn dật:5 8 T.98

5 8 T3.2.1. Chất bình đạm, tự nhiên mà đậm đà:5 8 T .98

5 8 T3.2.2. Sắc thái trữ tình ẩn dật:5 8 T .101

5 8 T3.2.3. Không gian và thời gian nghệ thuật trong văn chương ẩn dật:5 8 T.106

5 8 TKẾT LUẬN5 8 T . 117

5 8 TTƯ LIỆU THAM KHẢO5 8 T. 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY