Luận văn Khảo sát sự kháng kháng sinh của Pseudomonas Aeruginosa phân lập được trên bệnh phẩm tại viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh từ tháng 01- 06/2014

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

MỤC LỤC.1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.4

DANH MỤC CÁC BẢNG .6

DANH MỤC CÁC HÌNH - SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ .7

MỞ ĐẦU .9

1. Lý do chọn đề tài. 9

2. Mục tiêu đề tài. 10

3. Nhiệm vụ của đề tài . 10

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 11

5. Thời gian, địa điểm thực hiện đề tài . 11

Chương 1: TỔNG QUAN.12

1.1. Một số nét về vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa . 12

1.1.1. Đặc tính và phân loại. 12

1.1.2. Độc lực và khả năng gây bệnh . 16

1.2. Nhiễm trùng bệnh viện. 18

1.2.1. Khái niệm nhiễm trùng bệnh viện . 18

1.2.2. Các tác nhân gây nhiễm trùng bệnh viện . 18

1.2.3. Pseudomonas aeruginosa gây nhiễm trùng bệnh viện. 192

1.3. Kháng sinh . 19

1.3.1. Khái niệm . 19

1.3.2. Phân loại . 19

1.3.3. Kháng sinh Carbapenem và enzyme carbapenemase. 22

1.3.4. Cơ chế tác động của kháng sinh . 26

1.3.5. Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . 29

1.4. Sơ lược tình hình nghiên cứu sự kháng kháng sinh của Pseudomonas aeruginosa

trên thế giới và trong nước. 37

1.4.1. Trong nước . 37

1.4.2. Trên thế giới . 39

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.42

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu. 43

2.2. Đối tượng nghiên cứu . 43

2.2.1. Đối tượng. 43

2.2.2. Cỡ mẫu. 43

2.3. Phương pháp nghiên cứu . 43

2.3.1. Vật liệu . 43

2.3.2. Phương pháp thực hiện. 47

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN.66

3.1. Đặc tính bệnh nhân . 66

3.1.1 Đặc tính về bệnh nhân nhiễm Pseudomonas aeruginosa theo giới tính . 66

3.1.2. Đặc tính về bệnh nhân nhiễm Pseudomonas aeruginosa theo độ tuổi . 673

3.2. Sự phân bố của Pseudomonas aeruginosa trong bệnh phẩm . 69

3.3. Khảo sát mức độ kháng kháng sinh của Pseudomonas aeruginosa . 71

3.4. Các chủng sản xuất carbapenemase được sàng lọc nhanh theo phương pháp

Hodge test . 75

3.5. Một số gene mã hóa enzyme carbapenemase được phát hiện ở Pseudomonas

aeruginosa . 77

3.5.1. Gene blaVIM2 . 79

3.5.2. Gene blaSIM1. 81

3.5.3. Gene blaNDN1 . 83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .85

1. Kết luận . 85

1.1. Đặc tính mẫu. 85

1.2. Mức độ kháng kháng sinh của Pseudomonas aeruginosa . 85

1.3. Khả năng sản xuất enzyem carbapenemase của Pseudomonas aeruginosa . 86

1.4. Phát hiện gene mã hóa cho khả năng sản xuất enzyme carbapenemase của

Pseudomonas aeruginosa. 86

2. Kiến nghị. 86

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ .88

TÀI LIỆU THAM KHẢO .89

PHỤ LỤC .9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY