Luận văn Khảo sát quá trình chín trái ở cây cà phê chè (Coffea arabica L.)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

1.1. Định nghĩa trái.3

1.2. Quá trình chín trái.4

1.2.1. Định nghĩa .4

1.2.2. Sự biến đổi của trái trong giai đoạn chín .4

1.3. Vai trò của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong quá trình tăng trưởng

và phát triển trái .8

1.3.1. Auxin .8

1.3.2. Gibberellin.9

1.3.3. Cytokinin .9

1.3.4. Abscisic acid.9

1.3.5. Ethylene thể hiện vai trò trung tâm trong sự chín trái.9

1.4. Cây cà phê và các nghiên cứu liên quan.15

1.4.1. Cây cà phê .15

1.4.2. Lịch sử phát hiện .15

1.4.3. Đặc điểm của cây cà phê .17

1.4.4. Các nghiên cứu liên quan đến cây cà phê .20

CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU- PHƯƠNG PHÁP.22

2.1. Vật liệu .22

2.2. Phương pháp.23

2.2.1. Quan sát sự phát triển của trái cà phê ngoài vườn .23iv

2.2.2. Quan sát hình thái giải phẫu.23

2.2.3. Xác định kích thước,trọng lượng tươi và khô của trái cà phê.23

2.2.4. Đo cường độ hô hấp .24

2.2.5. Đo hàm lượng đường tan, tinh bột, acid hữu cơ và carotenoid.24

2.2.6. Đo hoạt tính các chất điều hòa sinh trưởng thực vật.27

2.2.7. Xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên trái cà phê trong phòng thínghiệm .29

2.2.8. Xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên trái cà phê trong vườn.29

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN.31

KẾT QUẢ.31

3.1. Quan sát sự phát triển của trái cà phê ngoài vườn .31

3.2. Quan sát hình thái giải phẫu .34

3.3. Kích thước, trọng lượng tươi và trọng lượng khô .41

3.4. Cường độ hô hấp .41

3.5. Hàm lượng đường, tinh bột, carotenoid và acid hữu cơ.42

3.6. Hoạt tính các chất điều hòa sinh trưởng thực vật.42

3.7. Xử lý chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên trái cà phê trong phòng thí nghiệm.44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY