Luận văn Khảo sát mưa trong bão trên khu vực Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.i

DANH MỤC BẢNG.ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iii

ĐẶT VẤN ĐỀ.4

Chương I: TỔNG QUAN .5

1.1 Những nghiên cứu ngoài nước.5

1.2 Những nghiên cứu trong nước .10

1.3 Nhận xét chung .12

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU.13

2.1 Nội dung nghiên cứu.13

2.2 Nguồn số liệu .14

2.2.1 Số liệu mưa tái phân tích APHORODITE. 14

2.2.2. Số liệu quỹ đạo bão IBTrACs . 15

2.2.3. Phân loại năm ENSO. 16

2.3 Phương pháp nghiên cứu.17

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH .20

3.1 Mưa trong bão trên khu vực Việt Nam .20

3.1.1 Lượng mưa trung bình năm. 20

3.1.2 Tổng lượng mưa trên khu vực Việt Nam . 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY