Luận văn Khảo sát ảnh hưởng của cấu trúc điện cực đến khả năng đáp ứng của sensor oxy

DANH MỤC CÁC BẢNG . . .3

DANH MỤC CÁC HÌNH . .4

MỞ ĐẦU . .7

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN . .9

1.1. Vai trò của oxy trong môi trường . 9

1.2. Các phương pháp đo nồng độ oxy hòa tan trong môi trường . . .10

1.2.1. Phương pháp đo cổ điển . .10

1.2.2. Phương pháp chuẩn độ Winkler . .11

1.2.3. Phương pháp sensor quang học . .13

1.2.4. Phương pháp sensor điện hóa (điện cực màng) . .14

1.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của sensor oxy theo kiểu Clark . .19

1.3.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động . .19

1.3.2. Cấu trúc, kích thước sensor . . 23

1.3.3. Tính chất . . .24

1.3.4. Các vấn đề liên quan đến sensor oxy Clark . 26

CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM. . . .28

2.1. Chuẩn bị thực nghiệm . . .28

2.1.1. Hóa chất, vật liệu . . .28

2.1.2. Dụng cụ, thiết bị . .28

2.2. Nội dung thực nghiệm . . 29

2.2.1. Chế tạo sensor oxy . . .29

2.2.2. Khảo sát tính chất của các sensor tự chế tạo . .33

2.2.3. Đánh giá khả năng làm việc của sensor trong điều kiện chế tạo hàng loạt. .33

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . .34

3.1. Khảo sát ảnh hưởng của vật liệu và kích thước điện cực . 34

3.1.1. Sensor Platin . 34

3.1.1.1. Kích thước 0,5mm . .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY