Luận văn Khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .2

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lí do chọn đề tài.1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.2

3. Đối tượng và giới hạn nghiên cứu.3

4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu .3

5. Lịch sử nghiên cứu đề tài .6

6. Đóng góp chủ yếu của đề tài.8

7. Cấu trúc luận văn .8

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.9

VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA.9

1.1. Một số khái niệm và quan niệm .9

1.1.1. Du lịch.9

1.1.2. Văn hóa .9

1.1.3. Du lịch văn hóa.10

1.1.4. Tài nguyên du lịch nhân văn.12

1.1.5. Sản phẩm du lịch.12

1.1.6. Sản phẩm du lịch văn hóa.13

1.1.7. Điểm du lịch văn hóa.14

1.2. Một số vấn đề lý luận về phát triển du lịch văn hóa .14

1.2.1. Mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch .14

1.2.2. Các nguồn lực phát triển du lịch văn hóa .15

1.3. Thực tiễn khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch trên thế giới

và ở Việt Nam .24

1.3.1. Trên thế giới.24

1.3.2. Ở Việt Nam.27

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN PHỤC

VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .29

2.1. Tổng quan về thành phố Hồ Chí Minh .29

2.2. Tiềm năng về tài nguyên du lịch nhân văn ở thành phố Hồ Chí Minh.32

2.2.1. Khái quát tiềm năng của trung tâm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.32

2.2.2. Các di tích lịch sử văn hóa .34

2.2.3. Lễ hội .51

2.2.4. Các tài nguyên du lịch khác.54

2.3. Thực trạng khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch ở Thành

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2011 .57

2.3.1. Khái quát về thực trạng phát triển du lịch ở TP.HCM.57

2.3.2. Thực trạng khai thác tài nguyên nhân văn trong phát triển du lịch ở thành

phố Hồ Chí Minh.59

2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng khai thác tài nguyên nhân văn để phát triển

du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh .75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY