Luận văn Kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở tỉnh Tiền Giang

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 71.1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc và tính tất yếu kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở Việt Nam hiện nay 71.2. Chủ thể, nội dung, hình thức và phương pháp kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở Việt Nam hiện nay 281.3. Yêu cầu đối với việc kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở Việt Nam hiện nay 41Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở TỈNH TIỀN GIANG TỪ NĂM HỌC 2003 -2004 ĐẾN NĂM HỌC 2007-2008 482.1. Thực trạng kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở tỉnh Tiền Giang từ năm học 2003 - 2004 đến năm học 2007 - 2008 482.2. Một số nhận xét, đánh giá chung 792.3. Giải pháp kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở tỉnh Tiền Giang hiện nay 83KẾT LUẬN 104DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107PHỤ LỤC 112

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 7

1.1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc và tính tất yếu kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở Việt Nam hiện nay 7

1.2. Chủ thể, nội dung, hình thức và phương pháp kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở Việt Nam hiện nay 28

1.3. Yêu cầu đối với việc kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở Việt Nam hiện nay 41

Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở TỈNH TIỀN GIANG TỪ NĂM HỌC 2003 -2004 ĐẾN NĂM HỌC 2007-2008 48

2.1. Thực trạng kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở tỉnh Tiền Giang từ năm học 2003 - 2004 đến năm học 2007 - 2008 48

2.2. Một số nhận xét, đánh giá chung 79

2.3. Giải pháp kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở tỉnh Tiền Giang hiện nay 83

KẾT LUẬN 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

PHỤ LỤC 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY