Luận văn Kết hợp dạy một số kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học ngữ văn ở trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục sơ đồ

Danh mục hình

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .9

1.1. Một số vấn đề chung về giáo dục KNS.9

1.1.1. Kĩ năng.9

1.1.2. Kĩ năng sống .10

1.1.3. Tên gọi và phân loại KNS.12

1.1.4. Nhiệm vụ, vai trò, ý nghĩa của giáo dục KNS.13

1.2. Khả năng kết hợp dạy KNS trong dạy học văn.15

1.2.1. Đặc điểm kiến thức môn ngữ văn.16

1.2.2. Mục tiêu dạy học KNS .19

1.2.3. Mục tiêu dạy Ngữ văn trong nhà trường phổ thông .21

1.2.4. Phương pháp tiếp cận giáo dục KNS.23

1.2.5. Nguyên tắc giáo dục KNS trong dạy học văn .27

Tiểu kết chương 1.29

Chương 2. VẬN DỤNG KẾT HỢP DẠY MỘT SỐ KĨ NĂNG SỐNG

TRONG DẠY HỌC VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .30

2.1. Một số KNS có thể được dạy kết hợp trong môn Ngữ văn.30

2.1.1. Kĩ năng tự nhận thức bản thân.30

2.1.2. Kĩ năng giao tiếp.32

2.1.3. Kĩ năng giải quyết vấn đề .33

2.1.4. Kĩ năng tư duy sáng tạo .352.1.5. Kĩ năng tư duy phê phán.36

2.1.6. Kĩ năng hợp tác.37

2.2. Nội dung KNS có thể được tích hợp môn Ngữ văn ở trường THPT .39

2.2.1. Giờ đọc - hiểu văn bản.39

2.2.2. Giờ làm văn .46

2.2.3. Giờ tiếng Việt.47

2.3. Một số biện pháp kết hợp dạy KNS trong dạy Ngữ văn ở trường THPT .50

2.3.1 Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm .50

2.3.2. Nhật kí đọc sách.52

2.3.3. Tổ chức dạy học dự án.56

2.4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá .60

2.4.1. Mục tiêu kiểm tra, đánh giá .60

2.4.2. Nội dung kiểm tra đánh giá .60

2.4.3. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá .62

Tiểu kết chương 2.64

Chương 3. THỰC NGHIỆM.65

3.1. Mục tiêu thực nghiệm.65

3.2. Đối tượng thực nghiệm.65

3.3.Tiến trình thực nghiệm .66

3.4. Nội dung thực nghiệm.67

3.5. Phương pháp thực nghiệm.68

3.6.Các dữ liệu thu thập trong quá trình thực nghiệm.68

3.7. Phân tích-đánh giá kết quả thực nghiệm .70

3.7.1. Mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp .70

3.7.2. Mục tiêu phát triển năng lực tư duy của học sinh.85

7.3.3. Đánh giá chung kết quả thực nghiệm .94

Tiểu kết chương 3.97

KẾT LUẬN .98

TÀI LIỆU THAM KHẢO .100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY