Luận văn Kết cấu và nghệ thuật xây dựng nhân vật trong một số tiểu thuyết Mạc Ngôn

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU . .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Lịch sử vấn đề .3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .10

4. Mục đích nghiên cứu .11

5. Phương pháp nghiên cứu .11

6. Kết cấu luận văn.12

7. Đóng góp luận văn .13

Chƣơng 1. GIỚI THUYẾT VỀ KẾT CẤU, NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN

VẬT TRONG VĂN HỌC VÀ VĂN NGHIỆP CỦA MẠC NGÔN . 14

1.1. Kết cấu trong tác phẩm văn học .14

1.1.1. Khái niệm kết cấu.14

1.1.2. Yêu cầu trong việc xây dựng kết cấu.16

1.1.2.1. Hoàn chỉnh, thống nhất, thẩm mĩ.16

1.1.2.2. Biểu đạt tư tưởng của tác phẩm .18

1.1.2.3. Xây dựng hình tượng nhân vật.19

1.1.3. Các dạng thức của kết cấu .21

1.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tác phẩm văn học .22

1.2.1. Khái niệm nhân vật .22

1.2.2. Chức năng của nhân vật.25

1.2.2.1. Miêu tả và khái quát tính cách xã hội .25

1.2.2.2. “Chìa khóa” để nhà văn khám phá và lý giải hiện thực .26

1.2.2.3. Biểu hiện tư tưởng, tình cảm của nhà văn về con người .28

1.2.3. Phân loại nhân vật văn học .291.2.4. Các phương tiện và biện pháp xây dựng, khắc họa tính cách nhân vật .30

1.2.4.1. Phương tiện để xây dựng nhân vật.31

1.2.4.2. Biện pháp khắc họa tính cách nhân vật.32

1.3. Cuộc đời, văn nghiệp và quan niệm nghệ thuật của Mạc Ngôn .35

1.3.1. Cuộc đời và văn nghiệp .35

1.3.2. Quan niệm nghệ thuật .36

Chƣơng 2. KẾT CẤU TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN . 42

2.1. Kết cấu lồng ghép.42

2.1.1. Lồng ghép từ đặc trưng “hiếu kỳ” của tiểu thuyết Trung Quốc.46

2.1.2. Lồng ghép từ phương thức dẫn chuyện của tiểu thuyết chương hồi.52

2.1.3. Lồng ghép từ đặc trưng liên văn bản của tiểu thuyết hậu hiện đại .58

2.2. Kết cấu lắp ghép.64

2.2.1. Lắp ghép bằng cách đảo lộn.65

2.2.1.1. Đảo lộn biến cố, sự kiện.66

2.2.1.2. Đảo lộn không gian, thời gian.69

2.2.2. Lắp ghép bằng cách đồng hiện .79

2.2.2.1. Đồng hiện tuyến truyện .79

2.2.2.2. Đồng hiện sự kiện.86

Chƣơng 3. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG MỘT SỐ TIỂU

THUYẾT MẠC NGÔN . 89

3.1. Thế giới nhân vật .89

3.1.1. Nhân vật người hùng - thổ phỉ, ăn mày, kép hát .91

3.1.2. Nhân vật tham quan “không vì dân, vì cá nhân”.93

3.1.3. Nhân vật “người đẹp mệnh bạc”, “người đẹp chân to”.96

3.1.4. Nhân vật “dở dở, ương ương”.99

3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật .104

3.2.1. Nghệ thuật tương phản - đối lập .104

3.2.2. Nghệ thuật kỳ ảo - lạ hóa .110

3.2.3. Nghệ thuật hồi tưởng - giấc mơ .117

3.2.4. Nghệ thuật dính kết - gộp lại .122KẾT LUẬN. 129

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 132

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY