Luận văn Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại Kiên Giang

MỤCLỤCPHẦNMỞĐẦU. 11. Lído chọn đềtài. 12. Mụctiêu nghiên cứu. 13. Nộidung nghiên cứu. 14. Phạmvinghiên cứu.25. Phương pháp nghiên cứu. 2PHẦNNỘIDUNG. 3CHƯƠNG1 :CƠSỞLÍLUẬN. 31.1 Kếtoán doanh thu bán hàng – TK511. 31.1.1 Kháiniệm. 31.1.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK511. 31.1.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK511. 51.1.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 51.1.5 Sơđồ hạch toán. 71.2 Cáckhoản giảmtrừ doanh thu. 71.2.1 Chiếtkhấu thương mại– TK521. 71.2.1.1 Kháiniệm. 71.2.1.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK521. 71.2.1.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK521. 81.2.1.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 91.2.1.5 Sơđồ hạch toán. 91.2.2 Hàng bán bịtrảlại– TK531. 101.2.2.1 Kháiniệm. 101.2.2.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK531. 101.2.2.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK531. 101.2.2.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 101.2.2.5 Sơđồ hạch toán. 121.2.3 Giảmgiáhàng bán – TK532. 121.2.3.1 Kháiniệm. 121.2.3.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK532. 121.2.3.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK532. 131.2.3.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 131.2.3.5 Sơđồ hạch toán. 141.3 Kếtoán giávốn hàng bán – TK632. 141.3.1 Kháiniệm. 141.3.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK632. 141.3.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK632. 151.3.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 151.3.5 Sơđồ hạch toán. 171.4 Kếtoán chiphíbán hàng – TK641.171.4.1 Kháiniệm. 171.4.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK641. 181.4.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK641. 181.4.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 191.4.5 Sơđồ hạch toán. 201.5 Kếtoán chiphíquản lý doanh nghiệp – TK642.201.5.1 Kháiniệm. 201.5.2 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK642. 201.5.3 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 211.5.4 Sơđồ hạch toán. 221.6 Kếtoán doanh thu hoạtđộng tàichính – TK515. 221.6.1 Kháiniệm. 221.6.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK515. 231.6.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK515. 231.6.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 241.6.5 Sơđồ hạch toán. 261.7 Kếtoán chiphíhoạtđộng tàichính – TK635. 261.7.1 Kháiniệm. 261.7.2 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK635 . 261.7.3 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 271.7.4 Sơđồ hạch toán. 291.8 Kếtoán thu nhập khác– TK711. 291.8.1 Kháiniệm. 291.8.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK711. 291.8.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK711. 301.8.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 301.8.5 Sơđồ hạch toán. 321.9 Kếtoán chiphíkhác– TK811.331.9.1 Kháiniệm. 331.9.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK811. 331.9.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK811. 331.9.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 331.9.5 Sơđồ hạch toán. 351.10 Kếtoán xácđịnh kếtquảkinh doanh – TK911. 351.10.1 Kháiniệm. 351.10.2 Cách xácđịnh kếtquảhoạtđộng kinh doanh củadoanh nghiệp. 361.10.3 Tàikhoản sử dụng. 361.10.4 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK911. 371.10.5 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 371.10.6 Sơđồ hạch toán. 39CHƯƠNG2 :GIỚITHIỆUVỀCÔNGTYTHƯƠNGMẠIKIÊNGIANG. 402.1 Quátrình hình thành vàpháttriển củacông ty. 402.2 Chứcnăng, nhiệmvụ vàquyền hạn củacông ty. 412.2.1 Chứcnăng. 412.2.2 Nhiệmvụ. 412.2.3 Quyền hạn.412.2.4 Những hoạtđộng chính củacông ty. 422.3 Cơcấu tồ chứccủacông ty. 422.3.1 Ban giámđốc. 422.3.2 Phòng kinh doanh. 432.3.3 Phòng kếtoán tàichính. 432.3.4 Phòng tổ chứchành chính. 432.3.5 Phòng xuấtnhập khẩu vàđầu tư.442.3.6 Phòng quản lý xây dựng cơbản. 442.3.7 Tổ vận chuyển thuỷ bộ. 442.3.8 Cácđơn vịtrựcthuộc. 442.4 Tình hình hoạtđộng sản xuấtkinh doanh củacông ty. 462.4.1 Kếtquảkinh doanh củacông ty qua3 năm(2002 – 2004). 462.4.2 Kháiquáttình hình tàisản củacông ty. 482.4.3 Kháiquáttình hình nguồn vốn củacông ty.542.5 Thuận lợivàkhó khăn củacông ty. 572.5.1 Thuận lợi. 572.5.2 Khó khăn. 582.6 Phương hướng pháttriển củacông ty trong những nămtới. 47(Giaiđoạn 2005 – 2010)2.6.1 Dự báo tình hình củađịaphương, cảnước, khu vựcvàtrên thếgiới. 592.6.2 Mụctiêu củakếhoạch sản xuấtkinh doanh. 592.6.3 Định hướng kếhoạch đểthựchiện mụctiêu trên.59CHƯƠNG3 :THỰCTRẠNGVỀKẾTOÁNTẠICÔNGTYTHƯƠNGMAIKIÊNGIANG. 613.1 Đặcđiểmvàtổ chứccông táckếtoán tạicông ty. 613.1.1 Đặcđiểm.613.1.2 Tổ chứccông táckếtoán tạicông ty. 613.1.2.1 Tổ chứcbộ máy kếtoán tạicông ty. 613.1.2.2 Chứcnăng, nhiệmvụ củatừng bộ phận kếtoán. 623.2 Hình thứcsổ kếtoán đang áp dụng tạicông ty. 643.2.1 Cácloạisổ kếtoán.643.2.2 Phương pháp ghisổ. 643.3 Kếtoán xácđịnh kếtquảkinh doanhtạiCông ty Thương mạiKiên Giang. 643.3.1 Kếtoán doanh thu bán hàng. 663.3.2 Kếtoán cáckhoản giảmtrừ doanh thu. 713.3.2.1 Hàng bán bịtrảlại. 713.3.2.2 Giảmgiáhàng bán. 723.3.3 Kếtoán giávốn hàng bán. 733.3.4 Kếtoán chiphíbán hàng. 753.3.5 Kếtoán chiphíquản lý doanh nghiệp. 783.3.6 Kếtoán thu nhập hoạtđộng tàichính. 803.3.7 Kếtoán chiphíhoạtđộng tàichính. 843.3.8 Kếtoán thu nhập khác. 863.3.9 Kếtoán chiphíkhác. 883.3.10 Kếtoán xácđịnh kếtquảkinh doanh. 90PHẦNKẾTLUẬNVÀKIẾNNGHỊ. 931. Vềthịtrường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.932. Vềvốn. 943. Vềlao động. 954. Vềtổ chứccông táckếtoán tạicông ty.955. Vềviệcghichép kếtoán. 966. Vềhình thứcsổ kếtoán. 977. Vềchếđộ kếtoán đang áp dụng tạicông ty. 978. Vềphần mềmkếtoán. 97

MỤCLỤC

PHẦNMỞĐẦU. 1

1. Lído chọn đềtài. 1

2. Mụctiêu nghiên cứu. 1

3. Nộidung nghiên cứu. 1

4. Phạmvinghiên cứu.2

5. Phương pháp nghiên cứu. 2

PHẦNNỘIDUNG. 3

CHƯƠNG1 :CƠSỞLÍLUẬN. 3

1.1 Kếtoán doanh thu bán hàng – TK511. 3

1.1.1 Kháiniệm. 3

1.1.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK511. 3

1.1.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK511. 5

1.1.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 5

1.1.5 Sơđồ hạch toán. 7

1.2 Cáckhoản giảmtrừ doanh thu. 7

1.2.1 Chiếtkhấu thương mại– TK521. 7

1.2.1.1 Kháiniệm. 7

1.2.1.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK521. 7

1.2.1.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK521. 8

1.2.1.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 9

1.2.1.5 Sơđồ hạch toán. 9

1.2.2 Hàng bán bịtrảlại– TK531. 10

1.2.2.1 Kháiniệm. 10

1.2.2.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK531. 10

1.2.2.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK531. 10

1.2.2.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 10

1.2.2.5 Sơđồ hạch toán. 12

1.2.3 Giảmgiáhàng bán – TK532. 12

1.2.3.1 Kháiniệm. 12

1.2.3.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK532. 12

1.2.3.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK532. 13

1.2.3.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 13

1.2.3.5 Sơđồ hạch toán. 14

1.3 Kếtoán giávốn hàng bán – TK632. 14

1.3.1 Kháiniệm. 14

1.3.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK632. 14

1.3.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK632. 15

1.3.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 15

1.3.5 Sơđồ hạch toán. 17

1.4 Kếtoán chiphíbán hàng – TK641.17

1.4.1 Kháiniệm. 17

1.4.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK641. 18

1.4.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK641. 18

1.4.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 19

1.4.5 Sơđồ hạch toán. 20

1.5 Kếtoán chiphíquản lý doanh nghiệp – TK642.20

1.5.1 Kháiniệm. 20

1.5.2 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK642. 20

1.5.3 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 21

1.5.4 Sơđồ hạch toán. 22

1.6 Kếtoán doanh thu hoạtđộng tàichính – TK515. 22

1.6.1 Kháiniệm. 22

1.6.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK515. 23

1.6.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK515. 23

1.6.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 24

1.6.5 Sơđồ hạch toán. 26

1.7 Kếtoán chiphíhoạtđộng tàichính – TK635. 26

1.7.1 Kháiniệm. 26

1.7.2 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK635 . 26

1.7.3 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 27

1.7.4 Sơđồ hạch toán. 29

1.8 Kếtoán thu nhập khác– TK711. 29

1.8.1 Kháiniệm. 29

1.8.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK711. 29

1.8.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK711. 30

1.8.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 30

1.8.5 Sơđồ hạch toán. 32

1.9 Kếtoán chiphíkhác– TK811.33

1.9.1 Kháiniệm. 33

1.9.2 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK811. 33

1.9.3 Kếtcấu vànộidung phản ánh củaTK811. 33

1.9.4 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 33

1.9.5 Sơđồ hạch toán. 35

1.10 Kếtoán xácđịnh kếtquảkinh doanh – TK911. 35

1.10.1 Kháiniệm. 35

1.10.2 Cách xácđịnh kếtquảhoạtđộng kinh doanh củadoanh nghiệp. 36

1.10.3 Tàikhoản sử dụng. 36

1.10.4 Mộtsố nguyên tắckhihạch toán TK911. 37

1.10.5 Phương pháp hạch toán kếtoán mộtsố hoạtđộng kinh tếchủ yếu. 37

1.10.6 Sơđồ hạch toán. 39

CHƯƠNG2 :GIỚITHIỆUVỀCÔNGTY

THƯƠNGMẠIKIÊNGIANG. 40

2.1 Quátrình hình thành vàpháttriển củacông ty. 40

2.2 Chứcnăng, nhiệmvụ vàquyền hạn củacông ty. 41

2.2.1 Chứcnăng. 41

2.2.2 Nhiệmvụ. 41

2.2.3 Quyền hạn.41

2.2.4 Những hoạtđộng chính củacông ty. 42

2.3 Cơcấu tồ chứccủacông ty. 42

2.3.1 Ban giámđốc. 42

2.3.2 Phòng kinh doanh. 43

2.3.3 Phòng kếtoán tàichính. 43

2.3.4 Phòng tổ chứchành chính. 43

2.3.5 Phòng xuấtnhập khẩu vàđầu tư.44

2.3.6 Phòng quản lý xây dựng cơbản. 44

2.3.7 Tổ vận chuyển thuỷ bộ. 44

2.3.8 Cácđơn vịtrựcthuộc. 44

2.4 Tình hình hoạtđộng sản xuấtkinh doanh củacông ty. 46

2.4.1 Kếtquảkinh doanh củacông ty qua3 năm(2002 – 2004). 46

2.4.2 Kháiquáttình hình tàisản củacông ty. 48

2.4.3 Kháiquáttình hình nguồn vốn củacông ty.54

2.5 Thuận lợivàkhó khăn củacông ty. 57

2.5.1 Thuận lợi. 57

2.5.2 Khó khăn. 58

2.6 Phương hướng pháttriển củacông ty trong những nămtới. 47

(Giaiđoạn 2005 – 2010)

2.6.1 Dự báo tình hình củađịaphương, cảnước, khu vựcvàtrên thếgiới. 59

2.6.2 Mụctiêu củakếhoạch sản xuấtkinh doanh. 59

2.6.3 Định hướng kếhoạch đểthựchiện mụctiêu trên.59

CHƯƠNG3 :THỰCTRẠNGVỀKẾTOÁN

TẠICÔNGTYTHƯƠNGMAIKIÊNGIANG. 61

3.1 Đặcđiểmvàtổ chứccông táckếtoán tạicông ty. 61

3.1.1 Đặcđiểm.61

3.1.2 Tổ chứccông táckếtoán tạicông ty. 61

3.1.2.1 Tổ chứcbộ máy kếtoán tạicông ty. 61

3.1.2.2 Chứcnăng, nhiệmvụ củatừng bộ phận kếtoán. 62

3.2 Hình thứcsổ kếtoán đang áp dụng tạicông ty. 64

3.2.1 Cácloạisổ kếtoán.64

3.2.2 Phương pháp ghisổ. 64

3.3 Kếtoán xácđịnh kếtquảkinh doanh

tạiCông ty Thương mạiKiên Giang. 64

3.3.1 Kếtoán doanh thu bán hàng. 66

3.3.2 Kếtoán cáckhoản giảmtrừ doanh thu. 71

3.3.2.1 Hàng bán bịtrảlại. 71

3.3.2.2 Giảmgiáhàng bán. 72

3.3.3 Kếtoán giávốn hàng bán. 73

3.3.4 Kếtoán chiphíbán hàng. 75

3.3.5 Kếtoán chiphíquản lý doanh nghiệp. 78

3.3.6 Kếtoán thu nhập hoạtđộng tàichính. 80

3.3.7 Kếtoán chiphíhoạtđộng tàichính. 84

3.3.8 Kếtoán thu nhập khác. 86

3.3.9 Kếtoán chiphíkhác. 88

3.3.10 Kếtoán xácđịnh kếtquảkinh doanh. 90

PHẦNKẾTLUẬNVÀKIẾNNGHỊ. 93

1. Vềthịtrường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.93

2. Vềvốn. 94

3. Vềlao động. 95

4. Vềtổ chứccông táckếtoán tạicông ty.95

5. Vềviệcghichép kếtoán. 96

6. Vềhình thứcsổ kếtoán. 97

7. Vềchếđộ kếtoán đang áp dụng tạicông ty. 97

8. Vềphần mềmkếtoán. 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY