Luận Văn Kế Toán - Kiểm Toán

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm


MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3LỜI MỞ ĐẦU 41. Đặt vấn đề: 42. Mục đích nghiên cứu 53. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 61.1 Cơ sở lí luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 61.1.1 Chi phí sản xuất xây lắp ...


Chuyên đề Tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty du lịch dịch vụ Hải Phòng

Chuyên đề Tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty du lịch dịch vụ Hải Phòng


MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦUPHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆPI - NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP1- Lao động tiền lương và ý nghĩa của việc quản lý lao động 2- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các k ...


Đề tài Thực trạng, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh nhà hàng tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn

Đề tài Thực trạng, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh nhà hàng tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 41.1. Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn 41.1.1. Khái niệm cơ bản về kinh doanh khách sạn 41.1.2. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn 61.1.2.1. Kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào tài ngu ...


Chuyên đề Thực trạng kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC thực hiện

Chuyên đề Thực trạng kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC thực hiện


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3I . Tổng quan về Kiểm toán Báo cáo tài chính 31. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính 32. Đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các cách tiếp cận 32.1. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo t ...


Chuyên đề Một số nhận xét và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Song Huy

Chuyên đề Một số nhận xét và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Song Huy


- Kế toán thanh toán: + Là người chịu trách nhiệm về việc theo dõi tình hình thu, chi tiền mặt tại quỹ, các khoản ứng và thanh quyết toán trong nội bộ cũng như thanh toán cho khách hàng. + Kiểm tra các thủ tục thanh toán có hợp lệ và đúng với quy định của Nhà nước hay chưa? tổng hợp và thanh toán lư ...


Đề tài Tìm hiểu việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời kì 2000-2005

Đề tài Tìm hiểu việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời kì 2000-2005


Những mục tiêu trên thể hiện nền kinh tế ở trạng thái lí tưởng trong đó sản lượng ở mức toàn dụng nhân công, không có lạm phát, cán cân thanh toán quốc tế cân bằng, tỉ giá hối đoái ổn định. Trên thực tế các chính sách kinh tế vĩ mô chỉ có thế tối thiểu hoá các sai lệch so với trạng thái lí tưởngCác ...


Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cổ phần xây dựng và thương mại GCT

Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cổ phần xây dựng và thương mại GCT


Mục lục  Trang A. Phần I I. Sơ đồ luân chuyển chứng từ và kế toán tiền lương Công ty Hoàng An II. Giải thích sơ đồ luân chuyển B. Phần II: Lập một số bảng cần thiết để tính toán 1. Bảng định mức NVL và số tiền nghệim thu T07/07 (tổ Mai) 2. Tổng tiền lương sản xuất T07/07 (tổ Hoa) 3. Lập bảng lương s ...


Báo cáo Thực tập tại công ty Thanh Hà - Cục Hậu cần thuộc tổng Cục Hậu cần

Báo cáo Thực tập tại công ty Thanh Hà - Cục Hậu cần thuộc tổng Cục Hậu cần


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1I.Giới thiệu khái quát về công ty Thanh Hà-CHC-TCHC 31.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thanh Hà 31.2.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Thanh Hà 51.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 71.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty ...


Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty cổ phần công nghệ bể bơi thông minh

Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty cổ phần công nghệ bể bơi thông minh


MỤC LỤCTrang  MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. TÓM LƯỢC MỘT SỐVẤNĐỀ LÝLUẬN CƠBẢN VỀKẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 31.1 Một sốđịnh nghĩa, khỏi niệm cơbản 31.1.1 Khỏi niệm chi phớ sản xuất 31.1.2 Nội dung và phõn loại chi phớ sản xuất 31.1.3 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí 51.2. Phân đị ...


Luận văn Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Luận văn Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU 1Phần I 3Lý luận chung về kế toán tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 3xây lắp. 3I-Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3II. Vai trò của kế toán chi phí sản ...


Báo cáo Về công tác quản lý vốn tại chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên

Báo cáo Về công tác quản lý vốn tại chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên


mục lục  Lời nói đầu 1 Phần I. Giới thiệu khái quát về chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên 31. Quá trình hình thành và phát triển chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên là ci nhánh sự quản lý của Công ty gang thép Thái Nguyên 32. Chức năng nhiệm vụ hiện nay của chi nhánh 4Phần II. Tình hình về ...


Chuyên đề Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội

Chuyên đề Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội


MỤC LỤCLời nói đầu 1Chương I. Cơ sở lý luận về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3I. Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tập hợp chi phí kd và tính giá thành sản phẩm 31. Ý nghĩa 31.1. Các khái niệm cơ bản 31.2. Ý nghĩa 42. Tầm quan trọng 52.1. Tạ ...


Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa ở công ty TNHH Á Châu

Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa ở công ty TNHH Á Châu


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI DNTM 2I. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và nghiệp vụ kế toán 21. Đặc điểm của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 21.1. Khái niệm 21.2. Vai trò của tiêu thụ hàng hoá đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ...


Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn - Hà Tây

Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn - Hà Tây


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 31.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31.1.1. Chi phí sản xuất 31.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 31.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4 ...


Chuyên đề Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên

Chuyên đề Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên


MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂULỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC CẤP I LƯƠNG YÊN.1.1. Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty Lương thực cấp I Lương Yên ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và xác định ...


Tóm tắt luận án Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp

Tóm tắt luận án Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp


Đối với kế toán quản trị Đại bộ phận các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nhàn-ớc vàngoài nhàn-ớc đều ch-a nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của loại kế toán này. Mặt khác, từ tr-ớc năm 1996 ở n-ớc ta ch-a có quan niệm về loại kế toán quản trị, do đó nội dung củakế toán quản trị kể cả những ng-ời có ...


Luận văn Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty xe máy, xe đạp Thống Nhất

Luận văn Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty xe máy, xe đạp Thống Nhất


MỤC LỤC Trang Chương I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ 1 I. Những vấn đề chung về TSCĐ 1 1.Khái niệm về TSCĐ 1 2.Đặc điểm TSCĐ 1 3.Phân loại TSCĐ 1 II.Nhiệm vụ chủ yếu của TSCĐ 3 III.Đánh giá TSCĐ 4 1.Nguyên giá TSCĐ 4 2.Giá trị hao mòn của TSCĐ 6 3.Xác định giá trị còn lại cuẩ TSCĐ 6 IV.Kế toán TSCĐ ...


Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần siêu thị và xuất nhập khẩu thương mại Việt Nam

Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần siêu thị và xuất nhập khẩu thương mại Việt Nam


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VÀ XNK THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 31.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kinh doanh. 51.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty: 51.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ...


Đề tài Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần nhựa và bao bì Hanel

Đề tài Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần nhựa và bao bì Hanel


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 2PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 3NHỰA VÀ BAO BÌ HANEL 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 31.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Nhựa và Bao bì Hanel 51.2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 51.2.2. ...


Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hoàng Kim

Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hoàng Kim


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 6CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 8CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM 81.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hoàng Kim 81.1.1 Lịch sử hình thành 81.1.2 Quá trình phát triển 81.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh c ...