Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán như sau:*Kế toán trưởng: có chức năng giúp Giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin, kinh tế và hạch toán củachi nhánh Công ty theo các quy định của Nhà nước và Quân đội, đồng thời thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát đối với mọi hoạt động của đơn vị.*Kế toán tổng hợp: kiểm tra, tổng hợp toàn bộ hoạt động kế toán của đơn vị vào sổ tổng hợp lập báo cáo kế toán định kỳ theo chế độ quy định.*Kế toán lương và các khoản trích theo lương: theo dõi việc trích và nộp BHXH, BHYT, KPCĐ đúng quy định tính đúng, thanh toán đủ tiền lương BHXH cho công nhân viên trong công ty.*Kế toán TSCĐ kiêm kế toán vật tư: Kế toán TSCĐ lập và theo dõi TSCĐ toàn chi nhánh, phân loại theo nguồn vốn đầu tư, theo từng đơn vị sử dụng. Nắm chắc, phản ánh kịp thời tình hình biến động tăng giảm TSCĐ của từng bộ phận, từng đơn vị sử dụng và tính khấu hao TSCĐ. Kế toán vật tư: chịu trách nhiệm kiểm tra thủ tục, chứng từ nhập kho, xuất kho vật tư nguyên liệu, xác định tồn kho về số lượng và giá trị. Theo dõi cập nhật và lập báo cáo về nợ phải thu, nợ phải trả đối với từng khách hàng. *Kế toán thanh toán, công nợ:- Kế toán thanh toán: theo dõi toàn bộ công tác hạch toán bao gồm thanh toán tiền mặt, tiền gửi NH, kiểm tra các chứng từ thanh toán, chịu trách nhiệm cập nhập số liệu và cung cấp kịp thời những thông tin thuộc lĩnh vực được giao, phụ trách cho Giám đốc và kế toán trưởng Chi nhánh.- Kế toán công nợ: theo dõi các khoản phải thu, phải trả của khách hàng. Hàng quý đối chiếu công nợ, xác nhận công nợ, lập báo cáo trình kế toán trưởng và giám đốc chi nhánh để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.*Thủ quỹ: chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng và giám đốc Chi nhánh về việc quản lý tiền mặt VN, tiền mặt ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và các giấy tờ khác như: trái phiếu, cổ phiếu, hối phiếu, TTD. của Chi nhánh.*Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành: Tổ chức tập hợp và phân bổ từng loại chi phí sản xuất, chi phí bán hàng theo các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã được xác định của Chi nhánh.*Kế toán tại các đội trực thuộc chi nhánh: lập các chứng từ kế toán phát sinh tại các đơn vị, tính lương hàng tháng lập các báo cáo gửi về phòng kế toán tài vụ chi nhánh theo mẫu biểu quy định của công ty.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán như sau:

*Kế toán trưởng: có chức năng giúp Giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin, kinh tế và hạch toán củachi nhánh Công ty theo các quy định của Nhà nước và Quân đội, đồng thời thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát đối với mọi hoạt động của đơn vị.

*Kế toán tổng hợp: kiểm tra, tổng hợp toàn bộ hoạt động kế toán của đơn vị vào sổ tổng hợp lập báo cáo kế toán định kỳ theo chế độ quy định.

*Kế toán lương và các khoản trích theo lương: theo dõi việc trích và nộp BHXH, BHYT, KPCĐ đúng quy định tính đúng, thanh toán đủ tiền lương BHXH cho công nhân viên trong công ty.

*Kế toán TSCĐ kiêm kế toán vật tư: Kế toán TSCĐ lập và theo dõi TSCĐ toàn chi nhánh, phân loại theo nguồn vốn đầu tư, theo từng đơn vị sử dụng. Nắm chắc, phản ánh kịp thời tình hình biến động tăng giảm TSCĐ của từng bộ phận, từng đơn vị sử dụng và tính khấu hao TSCĐ.

Kế toán vật tư: chịu trách nhiệm kiểm tra thủ tục, chứng từ nhập kho, xuất kho vật tư nguyên liệu, xác định tồn kho về số lượng và giá trị. Theo dõi cập nhật và lập báo cáo về nợ phải thu, nợ phải trả đối với từng khách hàng.

*Kế toán thanh toán, công nợ:

- Kế toán thanh toán: theo dõi toàn bộ công tác hạch toán bao gồm thanh toán tiền mặt, tiền gửi NH, kiểm tra các chứng từ thanh toán, chịu trách nhiệm cập nhập số liệu và cung cấp kịp thời những thông tin thuộc lĩnh vực được giao, phụ trách cho Giám đốc và kế toán trưởng Chi nhánh.

- Kế toán công nợ: theo dõi các khoản phải thu, phải trả của khách hàng. Hàng quý đối chiếu công nợ, xác nhận công nợ, lập báo cáo trình kế toán trưởng và giám đốc chi nhánh để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

*Thủ quỹ: chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng và giám đốc Chi nhánh về việc quản lý tiền mặt VN, tiền mặt ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và các giấy tờ khác như: trái phiếu, cổ phiếu, hối phiếu, TTD. của Chi nhánh.

*Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành: Tổ chức tập hợp và phân bổ từng loại chi phí sản xuất, chi phí bán hàng theo các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đã được xác định của Chi nhánh.

*Kế toán tại các đội trực thuộc chi nhánh: lập các chứng từ kế toán phát sinh tại các đơn vị, tính lương hàng tháng lập các báo cáo gửi về phòng kế toán tài vụ chi nhánh theo mẫu biểu quy định của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY