Luận văn Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC. 4

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT . 7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 8

DANH MỤC CÁC BẢNG. 8

PHẦN MỞ ĐẦU. 10

1. Lý do chọn đề tài. 10

2. Mục đích nghiên cứu. 11

3. Nhiệm vụ nghiên cứu . 12

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 12

5. Đóng góp mới của luận văn . 12

6. Phương pháp nghiên cứu. 13

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM VÀ CA KIỂM THỬ. 14

1.1.Tổng quan về kiểm thử phần mềm. 14

1.1.1.Khái niệm về kiểm thử phần mềm . 14

1.1.2. Mục đích của kiểm thử phần mềm. 16

1.1.3.Chiến lược kiểm thử phần mềm. 17

1.1.3.1.Khái niệm chiến lược kiểm thử. 17

1.1.3.2.Mô hình chiến lược tổng thể . 19

1.1.3.3. Một số chiến lược kiểm thử khác. 21

1.1.4. Các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử . 26

1.1.4.1.Một số phương pháp kiểm thử . 26

1.1.4.2.Các kỹ thuật kiểm thử . 27

1.2. Những nét chung nhất về ca kiểm thử . 31

1.2.1.Khái niệm ca kiểm thử . 31

1.2.2.Vấn đề thiết kế ca kiểm thử. 325

CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ CA KIỂM THỬ . 36

2.1. Kỹ thuật bao phủ câu lệnh (Statement Coverge) . 37

2.1.1. Kỹ thuật bao phủ quyết định . 37

2.1.2. Kỹ thuật bao phủ điều kiện (Condition Coverage) . 38

2.1.3. Kỹ thuật bao phủ quyết định/ điều kiện (Decision/Condition coverage).38

2.1.4. Kỹ thuật bao phủ đa điều kiện (Multiple Condition Coverage) . 39

2.1.5. Kiểm thử vòng lặp. 39

2.1.6. Kỹ thuật Điều kiện logic . 41

2.1.7. Kỹ thuật ma trận kiểm thử . 48

2.1.8. Ma trận kiểm thử có trọng số:. 48

2.2. Kỹ thuật phân lớp tương đương (Equivalence Patitioning). 50

2.3. Kỹ thuật phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis) . 53

2.4. Kỹ thuật đồ thị nguyên nhân – kết quả (Cause – Effect Graphing). 55

2.5. Kỹ thuật đoán lỗi (Error Guessing). 60

2.6. Kỹ thuật mô hình hóa. 62

CHƯƠNG 3. PHẦN MỀM THỬ NGHIỆM THIẾT KẾ CA KIỂM THỬ . 67

3.1 Phương pháp và kỹ thuật áp dụng thử nghiệm . 67

3.2. Áp dụng thiết kế tự động ca kiểm thử cho một số mô-đun chương trình

trong bài giảng về câu lệnh có cấu trúc tại Trường THCS Thủy Sơn Hải Phòng. 77

3.2.1. Chọn lọc một số bài tập lập trình về câu lệnh có cấu trúc tại trường THCS Thủy Sơn Hải Phòng. 77

3.2.2. Đặc tả các mô-đun chương trình theo các bài toán đã chọn (input) theo

3 cấp độ dễ, trung bình, khó. 78

3.3. Một số giao diện chính của chương trình. 88

3.3.1. Form chính . 88

3.3.2. Form chọn dường dẫn tới dữ liệu. 88

3.3.3. Hiển thị dữ liệu. 88

3.3.4. Tính toán độ phức tạp . 896

3.3.5. Xuất ra các phương án kiểm thử . 89

3.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm và hướng phát triển. 90

3.4.1. Đánh giá . 90

KẾT LUẬN. 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 92

1. Tiếng việt . 92

2. Tiếng Anh . 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY