Luận văn Huy động vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Trong cơ cấu nguồn vốn xây dựng NTM trên địa bàn xã Tam Phước, huyện

Phú Ninh trong 3 năm qua, ta thấy nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hơn 50%,

nguồn vốn đóng góp của nhân dân gần 30%. Như vậy, xã Tam Phước đã quán triệt

ngay từ đầu về ý nghĩa mục đích của chương trình “dân là chủ thể, Nhà nước hỗ

trợ”. Để thực huy động được nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM, bên cạnh những hỗ

trợ từ Trung ương và địa phương, Tam Phước đã biết linh động, xây dựng cơ chế

huy động phù hợp với điều kiện của địa phương để huy động đủ và kịp thời nguồn

vốn từ các kênh khác. Trong đó, xã đã:

- Xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM, nhân dân trực tiếp

tham gia trong việc xây dựng đề án, xây dựng quy hoạch, đóng góp kinh nghiệm, trí

tuệ, tìm ra giải pháp hợp lí, đồng thuận, nhất trí cao, qua đó huy động mọi nguồn

lực cho xây dựng NTM[13].

Nhận thức được vai trò đó, nhân dân đã tự nguyện đóng góp công lao động,

hiến đất, cây cối Tổng diện tích đất các loại nhân dân tự nguyện hiến cho chính

quyền địa phương và cộng đồng xây dựng cơ sở hạ tầng là: 120.965m2, quy giá trị:

9.072,375 triệu đồng, cây cối, vật kiến trúc: 477,450 triệu đồng; tổng cộng quy ra

tiền: 9.549,825 triệu đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY