Luận văn Hứng thú học tập môn giáo dục công dân của học sinh một số trường trung học phổ thông tại Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Danh mục các chữ viết tắt

Danh sách các bảng số liệu

Danh sách các biểu đồ

MỞ ĐẦU

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . 2

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3

4. Giả thuyết nghiên cứu. 3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3

6. Giới hạn đề tài nghiên cứu . 4

7. Phương pháp nghiên cứu. 4

8. Đóng góp của đề tài. 5

9. Cấu trúc luận văn. 5

PHẦN NỘI DUNG . 6

CHƯƠNG 1. 6

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỨNG THÚ, HỨNG THÚ HỌC TẬP . 6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 6

1.1.1. Những công trình nghiên cứu trên thế giới. 6

1.1.2. Những công trình nghiên cứu trong nước. 9

1.2. Hứng thú và hứng thú học tập . 15

1.2.1. Hứng thú. 15

1.2.2. Hứng thú học tập. 29

1.3. Hoạt động học tập. 32

1.3.1. Khái niệm. 32

1.3.2. Bản chất của hoạt động học . 331.3.3. Sự hình thành hoạt động học tập. 34

1.4. Đặc điểm hứng thú học tập của học sinh THPT. 38

1.4.1. Học sinh và một số đặc điểm tâm lý cơ bản . 38

1.4.2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THPT . 44

1.4.3. Những biểu hiện hứng thú học tập môn GDCD của học sinh THPT45

1.4.4. Vài nét về nội dung chương trình môn GDCD của học sinh THPT. 46

CHƯƠNG 2. 49

THỰC TRẠNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI QUẬN 8, THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH. 49

2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng. 49

2.1.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng . 49

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực trạng. 49

2.1.3. Vài nét về khách thể nghiên cứu. 51

2.2. Thực trạng hứng thú học tập môn Giáo dục công dân ở trường Trung

học phổ thông. 54

2.2.1. Nhận thức của học sinh và giáo viên về vai trò của môn học GDCD54

2.2.2. Hứng thú học tập môn GDCD được biểu hiện qua nhận thức của họcsinh 57

2.2.3. Hứng thú học tập môn GDCD được biểu hiện qua thái độ của họcsinh 62

2.2.4. Hứng thú học tập môn GDCD biểu hiện qua hành động trong học tập

của học sinh. 672.2.5. Hứng thú học tập môn GDCD biểu hiện qua kết quả học tập của họcsinh 71

2.2.6. Các nguyên nhân gây ảnh hưởng không tốt đến sự hứng thú học tập

của học sinh đối với môn học GDCD . 73

2.3. Các biện pháp nâng cao sự hứng thú học tập của học sinh đối với môn

học GDCD. 80

2.3.1. Thực trạng một số biện pháp về phía giáo viên nhằm nâng cao hứng

thú học tập môn GDCD cho học sinh . 80

2.3.2. Thực trạng một số biện pháp về phía cấp quản lý nhằm nâng cao

hứng thú học tập môn GDCD cho học sinh. 81

2.3.3. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập của học sinh đối

với môn GDCD . 83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91

PHỤ LỤC. 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY