Luận văn Hôn nhân xuyên biên giới của tộc người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1. 15

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU . 15

1.1. Cơ sở lí luận . 15

1.2. Lý thuyết áp dụng. 17

1.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu. 20

Tiểu kết chương 1. 32

Chương 2 THỰC TRẠNG HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI. 33

2.1. Đặc điểm hôn nhân và gia đình. 33

2.2. Thực trạng hôn nhân xuyên biên giới . 36

Tiểu kết chương 2. 50

Chương 3 NHỮNG TÁC ĐỘNG QUA LẠI VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI

VỚI HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI. 51

3.1. Các yếu tố tác động. 51

3.2.Tác động của hôn nhân xuyên biên giới tới ổn định an ninh biên giới

Việt Nam-Lào. 62

3.3. Một số giải pháp quản lý hôn nhân xuyên biên giới và đảm bảo an ninh

vùng biên giới Việt- Lào hiện nay. . 67

Tiểu kết chương 3. 70

KẾT LUẬN. 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY