Luận văn Hôn nhân hiện nay của người Pa Dí ở thôn Cốc Ngù, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN

NGHIÊN CỨU.9

1.1. Cơ sở lí luận.9

1.2. Khái quát về địa bàn nghiên cứu.12

Tiểu kết chương 1.23

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ HÌNH THỨC KẾT

HÔN CỦA NGƯỜI PA DÍ.24

2.1. Một số đặc điểm hôn nhân.24

2.2. Một số nguyên tắc và hình thức kết hôn chủ yếu.29

2.3. Các trường hợp hôn nhân đặc biệt.31

2.4. Vấn đề ngoại tình và ly hôn.34

Tiểu kết chương 2.36

Chương 3: PHONG TỤC TẬP QUÁN, KIÊNG CỮ VÀ NGHI LỄ

TRONG HÔN NHÂN.37

3.1. Phong tục, tập quán, kiêng cữ và nghi lễ trước lễ cưới.37

3.2. Phong tục, tập quán, kiêng cữ và nghi lễ trong đám cưới.40

3.3. Phong tục, tập quán, kiêng cữ và nghi lễ sau đám cưới.49

Tiểu kết chương 3.52

Chương 4: BIẾN ĐỔI VÀ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ

HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI PA DÍ.53

4.1. Một số biến đổi trong hôn nhân hiện nay.53

4.2. Nguyên nhân của sự biến đổi.56

4.3. Các giá trị văn hóa tộc người trong hôn nhân của người Pa Dí.61

4.4. Một số vấn đề đặt ra trong hôn nhân của người Pa Dí.644.5. Khuyến nghị giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị trong

hôn nhân của người Pa Dí.65

Tiểu kết chương 4.70

KẾT LUẬN.71

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY