Luận văn Hôn nhân của người việt ở làng vạn chài theo công giáo xã Yên nhân, huyện Ý yên, tỉnh Nam Định

MỞ ĐẦU .7

1. Lý do chọn đề tài. 7

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 9

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 9

4. Câu hỏi nghiên cứu . 10

5. Phương pháp nghiên cứu . 10

6. Bố cục luận văn. 11

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ

THUYẾT VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.12

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 12

1.1.1. Nghiên cứu về hôn nhân người Việt nói chung . 12

1.1.2. Nghiên cứu về hôn nhân Công giáo . 14

1.2. Cơ sở lý thuyết . 16

1.2.1. Các khái niệm . 16

1.2.2. Lý thuyết áp dụng. 21

1.3. Khái quát chung về xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

1.3.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên xã Yên Nhân.

1.3.2. Lịch sử hình thành vùng đất Yên Nhân.

1.3.3.Vài nét về kinh tế - xã hội - văn hóa xã Yên Nhân

1.3.4. Lịch sử hình thành và phát triển Công giáo ở xã Yên Nhân .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY