Luận văn Hoạt động xuất khẩu hàng dệt may tại Công ty may HANOTEX – Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh

Mục lụcCHƯƠNG 1 3LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 31.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu 31.2. Các nội dung chính của hoạt động xuất khẩu 71.3. Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong những năm qua 14CHƯƠNG 2 21THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY HANOTEX 212.1. Giới thiệu khái quát về Công ty may HANOTEX 212.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Công ty 332.3. Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Công ty HANOTEX 392.4. Đánh giá chung hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Công ty HANOTEX 58CHƯƠNG 3 63MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY HANOTEX 633.1. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới 633.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may tại Công ty HANOTEX 663.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 75

Mục lục

CHƯƠNG 1 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 3

1.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu 3

1.2. Các nội dung chính của hoạt động xuất khẩu 7

1.3. Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong những năm qua 14

CHƯƠNG 2 21

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY HANOTEX 21

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty may HANOTEX 21

2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Công ty 33

2.3. Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Công ty HANOTEX 39

2.4. Đánh giá chung hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Công ty HANOTEX 58

CHƯƠNG 3 63

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY HANOTEX 63

3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới 63

3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may tại Công ty HANOTEX 66

3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY