Luận văn Hoạt động phòng thủ của hệ thống ấp chiến lược ở miền nam Việt Nam thời Mỹ - Diệm (1961 - 1965)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

MỞ ĐẦU. 4

1. Lí do chọn đề tài.4

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .8

4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu .8

5. Đóng góp của luận văn .9

6. Bố cục của luận văn .9

CHƯƠNG 1: HOÀN CẢNH RA ĐỜIVÀ NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ QUỐC

SÁCH ẤP CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ - DIỆM Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (1961 -1965). 10

1.1. Bối cảnh lịch sử ở miền Nam Việt Nam trước năm 1961.10

1.2. Nguồn gốc, lí do ra đời và mục đích lập ấp chiến lược của Mỹ - Diệm tại miền

Nam Việt Nam.16

1.2.1. Nguồn gốc ra đời ấp chiến lược và ấp chiến lược ở miền Nam Việt Nam.16

1.2.2. Lí do và mục đích thành lập ấp chiến lược.20

1.3. Đặc tính của ấp chiến lược ở miền Nam Việt Nam và những công tác phải làm

khi xây dựng ấp chiến lược .24

1.3.1. Đặc tính của ấp chiến lược.24

1.3.2. Những công tác Mỹ - Diệm phải làm khi thực hiện ấp chiến lược .26

1.4. Những hiểu biết thêm về ấp chiến lược ở miền Nam Việt Nam .28

1.4.1. Khu vực ưu tiên lập ấp chiến lược.28

1.4.2. Ấp chiến lược khác với khu trù mật, ấp chiến đấu .29

1.4.3. Tầm quan trọng của quốc sách ấp chiến lược đối với Việt Nam Cộng Hòa .30

1.4.4. Tại sao ấp chiến lược được coi là quốc sách hàng đầu.31

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC, THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG PHÒNG

THỦ CỦA HỆ THỐNG ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI

MỸ - DIỆM (1961-1965) . 33

2.1. Mục đích của hoạt động phòng thủ.33

2.2. Tổ chức hoạt động phòng thủ .34

2.2.1. Cơ cấu tổ chức nhân sự.34

2.2.2. Tổ chức địa thế trong hoạt động phòng thủ.38

2.2.3. Các biện pháp thực hiện hoạt động phòng thủ .433

2.2.4. Những cạm bẫy và phương tiện áp dụng trong hoạt động phòng thủ tại các ấpchiến lược.59

2.3. Tình hình thực hiện hoạt động phòng thủ ở các ấp chiến lược thời Mỹ - Diệm.62

CHƯƠNG 3: SỰ THẤT BẠI TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ CỦA HỆ

THỐNG ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI MỸ - DIỆM

(1961-1965) . 75

3.1. Kết quả bước đầu trong hoạt động phòng thủ ấp chiến lược của Mỹ -Diệm ở

miền Nam Việt Nam .75

3.1.1. Thống kê kết quả bước đầu trong hoạt động phòng thủ ấp chiến lược của Mỹ -

Diệm ở miền Nam Việt Nam.75

3.1.2. Tình hình an ninh trong các ấp chiến lược .80

3.2. Khả năng chống cộng của các ấp chiến lược.83

3.3. Nguyên nhân thất bại trong hoạt động phòng thủ ấp chiến lược của Mỹ - Diệm

1961 - 1965 .89

KẾT LUẬN . 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

PHỤ LỤC . 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY