Luận văn Hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Lời nói đầu 4Chương I: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu 6I. Khái niệm và vai trò nhập khẩu 61. Khái niệm: 62. Vai trò nhập khẩu: 6II. các hình thức nhập khẩu chủ yếu 101. Nhập khẩu tư doanh: 102. Nhập khẩu liên doanh: 113. Nhập khẩu uỷ thác: 114. Buôn bán đối lưu: 125. Nhập khẩu tái xuất: 13III. Nội dung của hoạt động nhập khẩu 131. Nghiên cứu thị trường: 142. Đàm phán và kí kết hợp đồng nhập khẩu: 163. Tổ chức và thực hiện hợp đồng nhập khẩu: 184. Tổ chức khiếu nại và giải quyết tranh chấp (nếu có): 20IV. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu 201. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 202. Nhân tố bên trong doanh nghiệp: 23V. Quan điểm của Đảng và nhà nước về cơ chế quản lý đối với hoạt động nhập khẩu 24VI. sự phát triển vàvai trò nhập khẩu của máy vi tính và phụ kiện 281. Sự phát triển của máy vi tính, phụ kiện máy vi tính: 282. Vai trò nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính: 30Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT Trong thời gian qua 33I. KháI quát chung về công ty 331. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển: 332. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty FPT: 353. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty FPT: 364. Các hoạt động kinh doanh của FPT: 39II. Thực trạng về hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT trong thời gian qua 411. Kim ngạch và các mặt hàng nhập khẩu: 412. Cơ cấu nhập khẩu: 453. Thị trường nhập khẩu: 464. Hình thức nhập khẩu: 515. Giao dịch, thực hiện hợp đồng nhập khẩu: 53III. Đánh giá chung về hoạt động nhập khẩu máy vi tính và 621. Kết quả đạt được: 622. Những tồn tại và nguyên nhân: 68Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT 74I. Phương hướng nhập khẩu của công ty trong thời gian tới 741. Cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ: 742. Phương hướng kinh doanh nhập khẩu của công ty trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2005: 79II. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT 821. Giải pháp từ phía công ty: 832. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và các Bộ, Ngành liên quan: 94Kết luận 97Tài liệu tham khảo 98

MỤC LỤC

Lời nói đầu 4

Chương I: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu 6

I. Khái niệm và vai trò nhập khẩu 6

1. Khái niệm: 6

2. Vai trò nhập khẩu: 6

II. các hình thức nhập khẩu chủ yếu 10

1. Nhập khẩu tư doanh: 10

2. Nhập khẩu liên doanh: 11

3. Nhập khẩu uỷ thác: 11

4. Buôn bán đối lưu: 12

5. Nhập khẩu tái xuất: 13

III. Nội dung của hoạt động nhập khẩu 13

1. Nghiên cứu thị trường: 14

2. Đàm phán và kí kết hợp đồng nhập khẩu: 16

3. Tổ chức và thực hiện hợp đồng nhập khẩu: 18

4. Tổ chức khiếu nại và giải quyết tranh chấp (nếu có): 20

IV. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu 20

1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 20

2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp: 23

V. Quan điểm của Đảng và nhà nước về cơ chế quản lý đối với hoạt động nhập khẩu 24

VI. sự phát triển vàvai trò nhập khẩu của máy vi tính và phụ kiện 28

1. Sự phát triển của máy vi tính, phụ kiện máy vi tính: 28

2. Vai trò nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính: 30

Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT Trong thời gian qua 33

I. KháI quát chung về công ty 33

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển: 33

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty FPT: 35

3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty FPT: 36

4. Các hoạt động kinh doanh của FPT: 39

II. Thực trạng về hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT trong thời gian qua 41

1. Kim ngạch và các mặt hàng nhập khẩu: 41

2. Cơ cấu nhập khẩu: 45

3. Thị trường nhập khẩu: 46

4. Hình thức nhập khẩu: 51

5. Giao dịch, thực hiện hợp đồng nhập khẩu: 53

III. Đánh giá chung về hoạt động nhập khẩu máy vi tính và 62

1. Kết quả đạt được: 62

2. Những tồn tại và nguyên nhân: 68

Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT 74

I. Phương hướng nhập khẩu của công ty trong thời gian tới 74

1. Cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ: 74

2. Phương hướng kinh doanh nhập khẩu của công ty trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2005: 79

II. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT 82

1. Giải pháp từ phía công ty: 83

2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và các Bộ, Ngành liên quan: 94

Kết luận 97

Tài liệu tham khảo 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY