Luận văn Hoạt động kiểm sát thu thập và đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐÔNG KIỂM SÁT THU

THẬP, ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ TRONG GIAI ĐOẠN

ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ . 10

1.1. Khái niệm hoạt động thu thập, đánh giá chứng cứ trong giai

đoạn điều tra vụ án hình sự . 10

1.1.1. Khái niệm giai đoạn điều tra vụ án hình sự. 10

1.1.2. Khái niệm thu thập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra VAHS. 12

1.1.3. Khái niệm hoạt động thu thập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn

điều tra vụ án hình sự. 16

1.2. Nội dung, nguyên tắc, biện pháp thu thập, đánh giá chứng cứ

trong giai đoạn điều tra VAHS. 17

1.2.1. Nội dung thu thập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ

án hình sự. 17

1.2.2. Nguyên tắc thu thập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra

vụ án hình sự. 18

1.2.3. Biện pháp thu thập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ

án hình sự. 21

1.3. Kiểm sát thu thập, đánh giá chứng trong giai đoạn điều tra vụ

án hình sự . 21

1.3.1. Khái niệm kiểm sát việc thu thập, đánh giá chứng cứ trong giai

đoạn điều tra vụ án hình sự. 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY