Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX

Để phản ánh toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung. Đây là hình thức sổ sách thích hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, mọi quy mô kinh doanh, thuận tiện cho việc áp dụng phần mềm kế toán BRAVO40. Phần mềm này gồm các phân hệ kế toán sau:Phân hệ kế toán tổng hợpPhân hệ kế toán vốn bằng tiền: tiền mặt và tiền gửi ngân hàngPhân hệ kế toán công nợ phải thu: phải thu từ bán hàng và thu từ các khoản phải trả khácPhân hệ kế toán tồn kho: theo dõi việc xuất kho, nhập kho.Các phân hệ kế toán này được tổ chức theo một chuẩn mực kế toán quốc tế và chế độ kế toán Việt Nam 2001. Các phân hệ được liên kết chặt chẽ với nhau theo sơ đồ 2.3.Dưới sự phân công của kế toán trưởng, mỗi kế toán viên theo dõi một hoặc một số phân hệ kế toán nhất định bặng mật khẩu mõi kế toán viên chỉ thực hiện được các bút toán theo phân hệ đã được phân công. Bút toán tổng hợp được thực hiện bởi kế toán trưởng, kế toán trưởng có thể kiểm tra, giám sát công việc của các kế toán viên trên máy.

Để phản ánh toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung. Đây là hình thức sổ sách thích hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, mọi quy mô kinh doanh, thuận tiện cho việc áp dụng phần mềm kế toán BRAVO40. Phần mềm này gồm các phân hệ kế toán sau:

Phân hệ kế toán tổng hợp

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền: tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Phân hệ kế toán công nợ phải thu: phải thu từ bán hàng và thu từ các khoản phải trả khác

Phân hệ kế toán tồn kho: theo dõi việc xuất kho, nhập kho.

Các phân hệ kế toán này được tổ chức theo một chuẩn mực kế toán quốc tế và chế độ kế toán Việt Nam 2001. Các phân hệ được liên kết chặt chẽ với nhau theo sơ đồ 2.3.

Dưới sự phân công của kế toán trưởng, mỗi kế toán viên theo dõi một hoặc một số phân hệ kế toán nhất định bặng mật khẩu mõi kế toán viên chỉ thực hiện được các bút toán theo phân hệ đã được phân công. Bút toán tổng hợp được thực hiện bởi kế toán trưởng, kế toán trưởng có thể kiểm tra, giám sát công việc của các kế toán viên trên máy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY