Luận văn Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 41.1. Thu, chi ngân sách nhà nước và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 41.2. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh 181.3. Nội dung cơ bản về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 211.4. Một số kinh nghiệm về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của một số thành phố thuộc tỉnh ở trong nước 34Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY 362.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Nha Trang có liên quan đến quá trình quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 362.2. Thực trạng thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang từ năm 2001 đến nay 392.3. Đánh giá thực trạng quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang từ năm 2001 đến nay 45Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG 773.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Nha Trang 773.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang 79KẾT LUẬN 108DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 4

1.1. Thu, chi ngân sách nhà nước và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 4

1.2. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh 18

1.3. Nội dung cơ bản về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 21

1.4. Một số kinh nghiệm về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của một số thành phố thuộc tỉnh ở trong nước 34

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY 36

2.1. Đặc điểm, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Nha Trang có liên quan đến quá trình quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 36

2.2. Thực trạng thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang từ năm 2001 đến nay 39

2.3. Đánh giá thực trạng quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang từ năm 2001 đến nay 45

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG 77

3.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Nha Trang 77

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang 79

KẾT LUẬN 108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY