Luận văn Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp vẫn chiếm phần lớn trong giai đoạn này do các khu công nghiệp chưa phát triển và ổn định. Tính đến năm 2000 trên địa bàn thành phố mới chỉ có 3 khu công nghiệp (Đà Nẵng, Hoà Khánh và Liên Chiểu) đa số các dự án nằm trong khu công nghiệp là các dự án trong nước (50 dự án) chiếm 78,13% các dự án đầu tư. Còn có sự phân biệt giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tiền thuê mặt bằng của các dự án đầu tư nước ngoài còn cao hơn nhiều so với các dự án trong nước, hơn nữa các thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp còn rườm rà, tiền thuê đất còn cao hơn so với các thành phố khác trong nước. Nhưng theo thời gian số lượng các dự án đầu tư vào khu công nghiệp tăng lên. Do các chính sách, thủ tục về thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng được cải thiện, sự phân biệt giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước ngày càng giảm. Mặt khác cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp từng bước được cải thiện theo thời gian.

Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp vẫn chiếm phần lớn trong giai đoạn này do các khu công nghiệp chưa phát triển và ổn định. Tính đến năm 2000 trên địa bàn thành phố mới chỉ có 3 khu công nghiệp (Đà Nẵng, Hoà Khánh và Liên Chiểu) đa số các dự án nằm trong khu công nghiệp là các dự án trong nước (50 dự án) chiếm 78,13% các dự án đầu tư. Còn có sự phân biệt giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tiền thuê mặt bằng của các dự án đầu tư nước ngoài còn cao hơn nhiều so với các dự án trong nước, hơn nữa các thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp còn rườm rà, tiền thuê đất còn cao hơn so với các thành phố khác trong nước. Nhưng theo thời gian số lượng các dự án đầu tư vào khu công nghiệp tăng lên. Do các chính sách, thủ tục về thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng được cải thiện, sự phân biệt giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước ngày càng giảm. Mặt khác cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp từng bước được cải thiện theo thời gian.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY