Luận văn Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit đơn bazơ từ dữ liệu pH thực nghiệm

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 1Phần I. TỔNG QUAN . 4I.1. Cân bằng và hoạt độ . 4I.1.1. Định luật tác dụng khối lượng . 4I.1.2. Hoạt độ và hệ số hoạt độ [5] . 6I.1.2.1. Định nghĩa, ý nghĩa của hoạt độ và hệ số hoạt độ . 6I.1.2.2. Hệ số hoạt độ của các ion riêng biệt và các phương trình kinh nghiệm đánh giá hệ số hoạt độ của ion [1] . 7I.1.3. Phương pháp thực nghiệm đánh giá hệ số hoạt độ ion - Phương pháp Kamar [24] .11I.2. Các phương pháp xác định hằng số cân bằng .14I.2.1. Tính hằng số cân bằng nồng độ >Csau đó ngoại suy về lực ion I=0 để đánh giá hằng số cân bằng nhiệt động >a.14I.2.2. Phương pháp Kamar đánh giá hằng số phân ly axit [24] .15I.2.3. Phương pháp đơn hình đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit, đơn bazơ [10,19] .17I.2.4. Các phương pháp thực nghiệm [7] .19I.2.4.1. Phương pháp đo độ dẫn điện .20I.2.4.2. Phương pháp đo điện thế .20I.2.4.3. Phương pháp quang học. .211.2.5. Thuật giải di truyền [4] .22I.2.6. Phương pháp bình phương tối thiểu .23Phần II. THỰC NGHIỆM .27II.1. Hóa chất và dụng cụ .27II.2. Tiến hành thực nghiệm .28II.2.1. Pha chế dung dịch .28II.2.2. Chuẩn độ thể tích xác định nồng độ các dung dịch .28

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Phần I. TỔNG QUAN . 4

I.1. Cân bằng và hoạt độ . 4

I.1.1. Định luật tác dụng khối lượng . 4

I.1.2. Hoạt độ và hệ số hoạt độ [5] . 6

I.1.2.1. Định nghĩa, ý nghĩa của hoạt độ và hệ số hoạt độ . 6

I.1.2.2. Hệ số hoạt độ của các ion riêng biệt và các phương trình kinh

nghiệm đánh giá hệ số hoạt độ của ion [1] . 7

I.1.3. Phương pháp thực nghiệm đánh giá hệ số hoạt độ ion - Phương pháp

Kamar [24] .11

I.2. Các phương pháp xác định hằng số cân bằng .14

I.2.1. Tính hằng số cân bằng nồng độ >Csau đó ngoại suy về lực ion I=0 để đánh giá hằng số cân bằng nhiệt động >a.14

I.2.2. Phương pháp Kamar đánh giá hằng số phân ly axit [24] .15

I.2.3. Phương pháp đơn hình đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit,

đơn bazơ [10,19] .17

I.2.4. Các phương pháp thực nghiệm [7] .19

I.2.4.1. Phương pháp đo độ dẫn điện .20

I.2.4.2. Phương pháp đo điện thế .20

I.2.4.3. Phương pháp quang học. .21

1.2.5. Thuật giải di truyền [4] .22

I.2.6. Phương pháp bình phương tối thiểu .23

Phần II. THỰC NGHIỆM .27

II.1. Hóa chất và dụng cụ .27

II.2. Tiến hành thực nghiệm .28

II.2.1. Pha chế dung dịch .28

II.2.2. Chuẩn độ thể tích xác định nồng độ các dung dịch .28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY