Luận văn Hoàn thiện mô hình đồng quản lý môi trường trong vùng nuôi ngao xã Giao xuân, Giao thủy, Nam Định

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Cơ sở khoa học áp dụng đồng quản lý 3

1.1.1. Một số khái niệm và quan niệm cơ bản 3

1.1.2. Đặc điểm cơ bản của ĐQL 10

1.1.3. ĐQL là một quá trình 11

1.1.4. Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng là gì? 12

1.1.5. Thực trạng quan niệm ĐQL ở Việt Nam 13

1.2. Đồng quản lý thủy sản của một số nước trên thế giới 14

1.2.1. Phân quyền cho cộng đồng trong xác định mục tiêu quản lý 15

1.2.2. Lồng ghép tri thức bản địa vào quá trình ĐQL 16

1.2.3. Vấn đề quy mô 16

1.3. Nhu cầu áp dụng đồng quản lý nghề cá 17

1.3.1. Sơ lược tiềm năng nguồn lợi 17

1.3.2. Tình hình nuôi trồng và vấn đề môi trường 18

1.3.3. Nhu cầu áp dụng ĐQL trong nuôi trồng thủy sản 18

1.3.4. Sơ lược về tình hình triển khai ĐQL nghề cá ở Việt Nam 19

1.4. Bài học rút ra từ việc áp dụng ĐQL 21

1.4.1. Xác định rõ phạm vi quản lý, đối tượng và chủ thể quản lý 21

1.4.2. Nâng cao nhận thức cho các bên liên quan 21

1.4.3. Nâng cao năng lực cho các bên liên quan 21

1.4.4. Lựa chọn hạt nhân quản lý 21

1.4.5. Xây dựng cơ chế quản lý hợp lý 22

1.4.6. Điều kiện pháp lý để thực hiện mô hình 22

1.4.7. Phát triển sinh kế thay thế 22

1.4.8. Sử dụng tốt hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các nhà tài trợ 23

1.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu 23

1.5.1. Điều kiện tự nhiên huyện Giao Thủy 23

1.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 26

1.5.3. Các lợi thế và hạn chế trong nuôi ngao tại xã Giao Xuân 28

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33

2.1. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 33

2.2. Nội dung nghiên cứu 33

2.3. Phương pháp nghiên cứu 33

2.3.1. Phương pháp kế thừa tài liệu có sẵn 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY