Luận văn Hoàn thiện khung pháp luật về cổ phần hóa tổng công ty nhà nước ở Việt Nam

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 6 1.1. Những vấn đề chung về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 6 1.2. Thí điểm cổ phần hóa một số tổng công ty nhà nước ở Việt Nam 13 Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC 18 2.1. Thực trạng các chính sách và quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam 18 2.2. Thực trạng triển khai cổ phần hóa Tổng công ty VINACONEX trực thuộc Bộ Xây dựng 30 2.3. Tìm hiểu kinh nghiệm chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 61 Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 87 3.1. Một số định hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tổng công ty nhà nước 87 3.2. Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 88 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về cổ phần hóa tổng công ty nhà nước ở Việt Nam 92 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 6

1.1. Những vấn đề chung về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 6

1.2. Thí điểm cổ phần hóa một số tổng công ty nhà nước ở Việt Nam 13

Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC 18

2.1. Thực trạng các chính sách và quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam 18

2.2. Thực trạng triển khai cổ phần hóa Tổng công ty VINACONEX trực thuộc Bộ Xây dựng 30

2.3. Tìm hiểu kinh nghiệm chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 61

Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 87

3.1. Một số định hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tổng công ty nhà nước 87

3.2. Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 88

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về cổ phần hóa tổng công ty nhà nước ở Việt Nam 92

KẾT LUẬN 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY