Luận văn Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty thương mại Nghị Huệ

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ.v

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TRONG TỔ CHỨC .5

1.1 Tổng quan về quản trị nhân lực .5

1.2 Khái niệm về tuyển dụng.5

1.3 Vị trí và vai trò của công tác Tuyển dụng nhân sự.6

1.3.1 Vị trí của công tác Tuyển dụng nhân sự.6

1.3.2 Vai trò của công tác tuyển dụng.8

13.2.1 Đối với tổ chức.8

1.3.2.2 Đối với người lao động .9

1.4 Các nhân tố của công tác Tuyển dụng nhân sự.9

1.4.1 Chính sách nhân sự.10

1.4.2 Nguồn tuyển dụng .11

1.4.2.1 Những nguồn tuyển dụng nội bộ.11

1.4.2.2 Tuyển dụng từ bên ngoài.13

1.4.3 Tính chất và hành vi của người tuyển dụng .16

1.4.3.1 Tính chất của người tuyển dụng.17

1.4.3.2 Hành vi của người tuyển dụng .17

1.4.3.3 Nâng cao ảnh hưởng của nhà tuyển dụng .18

1.5 Đánh giá hiệu quả quá trình tuyển dụng theo nguồn tuyển dụng .19

1.5.1 Chỉ số sàng lọc (yield ratio) .19

1.5.2 Chi phí tuyển dụng bình quân (cost per hire).19

1.5.3 Thời gian tuyển dụng bình quân (Time – to –fill).19

1.6 Khung nghiên cứu.20

Kết Luận chương 1.21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGHỊ HUỆ.22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY