Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thành phố Việt Trì

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ. vi

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ. 7

1.1 . NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC . 7

1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước . 7

1.1.2. Một số đặc điểm của ngân sách nhà nước. 9

1.1.3. Chức năng của ngân sách Nhà nước . 10

1.1.4. Tổ chức hệ thống và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 11

1.1.5. Chu trình quản lý ngân sách nhà nước. 15

1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN SÁCH XÃ . 18

1.2.1. Khái niệm về ngân sách xã. 18

1.2.2. Vai trò của chính quyền cấp xã và ngân sách xã: . 20

1.3. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ . 23

1.3.1. Khái niệm về quản lý ngân sách xã. 23

1.3.2. Mục tiêu quản lý ngân sách xã. 24

1.3.3. Bộ máy quản lý ngân sách xã. 24

1.3.4. Nội dung của công tác quản lý ngân sách xã . 25

1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG . 35

1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG I. 35

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ. 38

2.1 - Giới thiệu về thành phố Việt Trì: . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY