Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

PHẦN I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 6

1. Những thông tin chung về Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng: 6

2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty. 6

3. Cơ cấu quản lý của công ty: 10

3.1. Sơ đồ 1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty 10

3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 11

4. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu: 15

4.1 Đặc điểm công trình xây dựng: 15

4.2. Đặc điểm công nghệ công trình xây dựng: 16

4.3. Đặc điểm về máy móc trang thiết bị thi công: 17

PHẦN II – THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 22

2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thi công công trình. 22

2.1.1. Nhân tố bên trong. 22

2.1.1.1. Quy trình thi công công trình: 22

2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý thi công công trình. 29

2.1.1.3. Nhân tố về nguồn nhân lực 30

2.1.1.4. Trình độ tổ chức quản lý các yếu tố. 34

2.1.2. Nhân tố bên ngoài. 38

2.2. Kết quả thực hiện công tác quản lý thi công công trình hiện nay 45

2.2.1. Thời gian hoàn tất công trình 45

2.2.2. Chất lượng công trình: 47

2.2.3. Sử dụng thiết bị thi công: 47

2.2.4. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 50

2.3. Đánh giá kết quả thực hiện 51

2.3.1. Thành tích đạt được 51

2.3.2 Tồn tại. 52

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên. 53

2.3.3.1. Nguyên nhân bên trong. 53

2.3.3.2. Nguyên nhân bên ngoài. 54

PHẦN III – GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG 56

3.1 Định hướng sản xuất kinh doanh 56

3.1.1. Điểm mạnh: 56

3.1.2. Điểm yếu: 56

3.1.3. Mục tiêu: 57

3.1.4. Chiến lược: 57

3.1.5. Kế hoạch triển khai cụ thể: 57

3.2 Giải pháp: 58

3.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao chất lựơng thiết kế thi công công trình xây dựng tạo điều kiện tiền đề cho quản lý thi công công trình. 58

3.2.2. Giải pháp 2: Tăng cường quá trình giám sát thi công xây dựng. 58

3.2.3.Giải pháp 3: Lựa chọn hợp lý hình thức tổ chức tổ, đội sản xuất. 61

3.2.4. Giải pháp 4: Bố trí sử dụng hợp lý hiệu quả máy móc trên công trường 65

3.2.5. Giải pháp 5: Quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguyên vật liệu. 67

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY