Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế TP. Thanh Hóa

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

2.1. Mục tiêu chung.2

2.2. Mục tiêu cụ thể.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Kết cấu của luận văn .3

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA THUẾ.4

1.1. Những lý luận cơ bản về thuế .4

1.1.1. Khái niệm về thuế .4

1.1.2. Bản chất của thuế .4

1.1.3. Chức năng, vai trò của thuế.4

1.1.4. Phân loại thuế.6

1.2. Những vấn đề chung về kiểm tra thuế .7

1.2.1. Khái niệm về kiểm tra thuế .7

1.2.2. Mục đích, vai trò của kiểm tra thuế .8

1.2.3. Quy trình, nội dung kiểm tra thuế .10

1.2.3.1. Quy trình kiểm tra thuế .10

1.3. Kinh nghiệm và một số bài học về kiểm tra thuế ở một số nước trên thế giới .15

1.3.1 Kinh nghiệm kiểm tra thuế ở một số nước trên thế giới .15

1.3.2 Bài học từ các nước trên thế giới về công tác kiểm tra thuế.18

1.4. Mô hình nghiên cứu và một số tiêu chí đánh giá công tác kiểm tra thuế đối với

DN .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY