Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT.iv

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.v

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .vi

MỤC LỤC.ix

PHẦN 1. MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .3

PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG

QUAN .4

1.1. Cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và đặc điểm của kiểm tra sau thông quan .4

1.1.1. Khái niệm kiểm tra sau thông quan .4

1.1.2. Đặc điểm, vai trò, lợi ích của doanh nghiệp khi được kiểm tra sau thông quan5

1.1.3. Phân loại, phân biệt kiểm tra sau thông quan với một số nghiệp vụ khác.9

1.2. Các chuẩn mực về kiểm tra sau thông quan của Tổ chức Hải quan Thế giới

(WCO) - Công ước Kyoto sửa đổi .16

1.3. Quy trình kiểm tra sau thông quan.17

1.3.1. Mục đích kiểm tra .19

1.3.2. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để kiểm tra.19

1.3.3. Trình tự thực hiện kiểm tra sau thông quan .20

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra sau thông quan.22

1.4.1 Hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý Nhà nước về hải quan.22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY