Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắ

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .1

I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1 1

1) Chi phí sản xuất 1 1

1.1) Khái niệm 1 1

1.2) Phân loại chi phí sản xuất 3 3

2) Giá thành sản phẩm 7 7

2.1) Khái niệm 7

2.2) Phân loại giá thành sản phẩm 7

3) Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

II) HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 10 10

1) Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10

2) Hạch toán chi phí sản xuất 11

2.1) Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11

2.2) Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 13

2.3) Hạch toán chi phí sản xuất chung 14

III) TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SẢN PHẨM DỞ DANG 16

1) Tổng hợp chi phí sản xuất 16

1.1) Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 16

1.2) Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 17

2) Xác định giá trị sản phẩm dở dang 18

IV) TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 20

1)Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 20

2) Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 21

V) CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 26

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ở XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY Ô TÔ XE MÁY HÀ BẮC 28

I) ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY Ô TÔ HB

28

1) Quá trình hình thành và phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty ô tô xe máy Hà Bắc . 28

2) Tổ chức kinh doanh và quản lý vận tải tại công ty ô tô xe máy Hà Bắc 30

2.1)Tổ chức hệ thống kinh doanh ở công ty ô tô Hà Bắc 30

2.2)Tổ chức quản lý ở công ty ô tô xe máy Hà Bắc 30

3) Đặc điểm quy trình công nghệ sửa chữa ô tô ở công ty ô tô xe máy Hà Bắc 34

4) Đặc điểm công tác kế toán tại công ty ô tô xe máy Hà Bắc 35

4.1) Tổ chức bộ máy kế toán 35

4.2) Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 38

II) TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY Ô TÔ XE MÁY HÀ BẮC 41

1) Đối tượng tập hợp chi phí 41

2) Phương pháp tập hợp chi phí sửa chữa 41

III) KẾ TOÁN TẬP HỢP GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA 65

1) Công tác quản lý giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty ô tô xe máy Hà Bắc 65

2) Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty ô tô xe máy Hà Bắc 66

3) Phương pháp tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty ô tô xe máy Hà Bắc. 66

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY Ô TÔ XE MÁY HÀ BẮC 68

I) MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA NÓI RIÊNG TẠI XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY Ô TÔ XE MÁY HÀ BẮC 68

1) Nhận xét chung 68

2) Nhận xét cụ thể về công tác tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty ô tô xe máy Hà Bắc 71

2.1)Những điểm đã đạt được trong công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty ô tô xe máy Hà Bắc 71

2.2) Những hạn chế cần khắc phục trong công tác tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty 72

II) MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ở CÔNG TY 74

1) Hoàn thiện việc xác định đối tượng hạch toán chi phí sửa chữa 74

2)Hoàn thiện việc hạch toán một số khoản chi phí 75

3) Về đối tượng tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty 77

4) Về phương thức đánh giá sản phẩm làm dở 78

5) Hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm sửa chữa tại công ty 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY