Luận văn Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC . iii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ .v

DANH MỤC CÁC BẢNG. vi

PHẦN I MỞ ĐẦU .1

PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC

HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4

1.1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TÁC HUY

ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4

1.1.1.Khái niệm về ngân hàng thương mại .4

1.1.2.Chức năng của Ngân hàng thương mại.5

1.1.3.Vai trò của Ngân hàng thương mại .5

1.1.4.Các nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM.6

1.1.5.Công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại.12

1.1.6.Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn của NHTM .19

1.1.7.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của NHTM.20

1.1.8.Các chỉ tiêu đo lường kết quả và hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân

hàng thương mại.24

1.2.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN NHTM TẠI VIỆT

NAM VÀ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.29

1.2.1.Thực trạng và xu thế phát triển hoạt động huy động vốn của các NHTM tại

Việt Nam .29

1.2.2.Vài nét về việc thực hiện công tác huy động vốn tại các NHTM trên địa bàn

Tỉnh Thừa Thiên Huế.32

1.2.3. Các công cụ hỗ trợ thúc đẩy công tác HĐV tại các NHTM ở TT-Huế .36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY