Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài .3

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .6

5. Phương pháp nghiên cứu .6

6. Nội dung nghiên cứu.7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO

ĐỘNG NÔNG THÔN

1.1. Một số khái niệm .8

1.1.1. Khái niệm nghề, đào tạo, đào tạo nghề .8

1.1.2. Khái niệm lao động, nông thôn và lao động nông thôn.11

1.1.3. Khái niệm đào tạo nghề cho lao động nông thôn .13

1.2. Đặc điểm và vai trò của công tác đào tạo nghề cho LĐNT .14

1.2.1. Đặc điểm của lao động nông thôn .14

1.2.2. Đặc điểm của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn .17

1.2.3. Vai trò của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn .18

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề cho LĐNT.20

1.3.1. Điều kiện đặc thù của địa phương .20

1.3.2. Đối tượng đầu vào của đào tạo nghề.21

1.3.3. Chương trình, giáo trình liên quan đến đào tạo nghề .21

1.3.4. Nguồn tài chính đầu tư cho công tác đào tạo nghề .22

1.3.5. Các chính sách của Nhà nước về đào tạo nghề .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY