Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp tại công ty TNHH Nippon Kompo Việt Nam

Trong các chương trình đào tạo, ngoài đào tạo kiến thức chuyên môn,

nội dung đào tạo cần phải được mở rộng cả kiến thức liên quan tạo điều kiện

cho người học dễ liên hệ và dễ tiếp thu. Nội dung đào tạo đặc biệt quan tâm

đến kỹ năng quan hệ con người, kỹ năng nhận thức.

Kỹ năng quan hệ con người là khả năng làm việc được với mọi người,

đó là năng lực hợp tác, là khả năng tham gia vào công việc cụ thể, là khả năng

tạo ra môi trường trong đó mọi người cảm thấy an toàn và dễ dàng thể hiện ý

kiến của mình.

Kỹ năng nhận thức là khả năng thấy được vấn đề cốt yếu trong những

sự việc đang diễn ra, khả năng phân tích, tổng hợp, dự đoán, dự báo khi thực

hiện công việc.

Ngoài ra, bố trí thời lượng khóa học phù hợp với nội dung đào tạo tránh

tính trạng nội dung đào tạo nhiều nhưng thời gian lại hạn hẹp.

3.3.5. Đánh giá và theo dõi thường xuyên sau đào tạo

Hiệu quả đào tạo có thể không có tác động tức thời ngay sau khi hoàn

thành khóa đào tạo. Tuy nhiên để có thể xác định hiệu quả của chương trình

đào tạo thì cần phải có những bài kiểm tra trong quá trình đào tạo cũng như

cuối khóa một cách nghiêm túc. Nếu thực hiện mang tính hình thức thì đào

tạo sẽ không mang đến hiệu quả. Để đánh giá hiệu quả đào tạo đội ngũ lao

động trực tiếp cao ta có thể áp dụng mô hình Kirkpatrick với 4 mức đánh giá:

Sự phản hồi của người học: Xây dựng biểu mẫu để lấy ý kiến phản hồi

của đội ngũ lao động trực tiếp về khóa học để làm căn cứ mức độ phù hợp của

chương trình đào tạo. Tác giả đề xuất biểu mẫu theo (Phụ lục 8)

Nhận thức: Để đánh giá được nhận thức của đội ngũ lao động trực tiếp

sau khóa học học viên cần làm bài kiểm tra (Phụ lục 09) một cách nghiêm

túc, đề bài kiểm tra bám sát với chương trình học nhưng phải có tính mở để

xem xét chính xác những kiến thức

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY