Luận văn Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề kinh tế - Kỹ thuật vinatex

LỜI CAM ĐOAN .1

MỤC LỤC.2

DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ.4

PHẦN MỞ ĐẦU.5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI

CHÍNH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ .8

1.1. Tổng quan về cơ chế quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu.8

1.1.1 Khái niệm cơ chế quản lý .8

1.1.2. Đơn vị sự nghiệp có thu và vai trò của đơn vị sự nghiệp trong nền kinh tế

.8

1.1.3. Cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.10

1.1.3.1. Quản lý nguồn thu.11

1.1.3.2. Quản lý các khoản chi.14

1.1.3.3. Lập và thực hiện sử dụngcác quỹ trong doanh nghiệp.16

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có

thu .18

1.2. Tổng quan về cơ chế quản lý tài chính đối với các trường Cao đẳng nghề

công lập.22

1.2.1. Các đặc điểm về trường Cao đẳng nghề công lập .22

1.2.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với các trường Cao đẳng nghề công lập.23

1.2.2.1. Nguồn thu của trường Cao đẳng nghề công lập.23

1.2.2.2.Nội dung chi của trường Cao đẳng công lập.27

1.2.2.3. Lập và thực hiện sử dụng các quỹ đối với trường Cao đẳng nghề

công lập.30

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tài chính của trường Cao đẳng công

lập.31

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX .36

2.1 Tổng quan về trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật VINATEX .36

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. .36

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Trường.37

2.1.3. Cơ cấu lao động của Trường: .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY