Luận văn Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.IV

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ. V

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .VI

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 5

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 5

5. Phương pháp nghiên cứu . 6

6. Đóng góp mới của luận văn. 6

7. Kết cấu của luận văn . 7

CHƯƠNG 1 . 8

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY . 8

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 8

1.1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy . 8

1.1.2. Công ty. 11

1.1.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy. 14

1.2. Nội dung tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp. 14

1.2.1. Xác định phân cấp thẩm quyền giữa các cấp quản trị. 14

1.2.2. Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy. 15

1.2.3. Xác định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 16

1.2.4. Xác định mối quan hệ giữa các bộ phận. 16

1.2.5. Phối hợp giữa các bộ phận. 17

1.3. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy. 17

1.3.1. Tính thống nhất . 17

1.3.2. Tính tối ưu. 17

1.3.3. Tính tin cậy . 18

1.3.4. Tính linh hoạt . 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY