Luận văn Hoàn thiện chuỗi cung sản phẩm tôm thẻ chân trắng tại huyện Quảng ninh, tỉnh Quảng Bình

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG. viii

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ.x

PHẦN I.ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1

2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

2.1.Mục tiêu chung.2

2.2.Mục tiêu cụ thể.2

3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

3.1.Đối tượng nghiên cứu.3

3.2.Phạm vi nghiên cứu.3

4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG NGHIÊN CỨU .3

4.1.Phương pháp tiếp cận.3

4.2.Khung nghiên cứu chuỗi cung .4

4.3.Phương pháp nghiên cứu .5

4.3.1.Phương pháp nghiên cứu định tính.5

4.3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng.5

4.4.Phương pháp thu thập thông tin .5

4.4.1.Thu thập số liệu thứ cấp .5

4.4.2. Thu thập số liệu sơ cấp.5

4.5.Phương pháp phân tích số liệu .6

4.5.1. Phương pháp thống kê kinh tế .6

4.5.2. Phương pháp phân tích chuỗi cung.7

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY