Luận văn Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại tập đoàn cổ phần công nghệ T - Tech chi nhánh Đà Nẵng

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC BẢNG . iv

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ . vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Ý nghĩa luận văn .2

3. Mục tiêu nghiên cứu .2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

5. Phương pháp nghiên cứu .2

5.1. Nghiên cứu định tính .4

5.2. Nghiên cứu định lượng.4

5.2.1. Phương pháp thu thập thông tin .4

5.2.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu.7

5.2.3. Công cụ và phương pháp tính toán các chỉ tiêu kinh tế .7

6. Đóng góp của đề tài .7

6.1. Về mặt lý thuyết .7

6.2. Về mặt thực tiễn .7

7. Nội dung và kết cấu của luận văn.8

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .9

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM VÀ CHÍNH SÁCH SẢN

PHẨM.9

1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của chính sách sản phẩm.9

1.1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng về Marketing.9

1.1.2. Khái niệm và vai trò chính sách sản phẩm.14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY