Luận văn Hoàn thiện chính sách marketing - Mix tại khách sạn Sài Gòn Quảng Bình

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn .iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các đồ thị.vii

Danh mục các biểu đồ .viii

Danh mục các bảng .ix

Mục lục.x

PHẦN MỞ ĐẦU. .1

1. Lý do chọn đề tài. .1

2. Mục đích nghiên cứu. 2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

4.1. Phương pháp thu thập số liệu. 3

4.2. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia . 4

4.3. Phương pháp phân tích thống kê và kinh tế. 4

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH. 5

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH DOANH KHÁCH SẠN. 5

1.1.1. Khái niệm khách sạn . 5

1.1.2. Kinh doanh khách sạn . 5

1.1.3. Khách của khách sạn. 8

1.1.4. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn . 10

1.2.MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN11

1.2.1. Khái niệm marketing. 11

1.2.2. Khái niệm Marketing - mix. 12

1.2.3. Định hướng Marketing trong kinh doanh khách sạn- du lịch . 12

1.2.4. Những khác biệt của Maketing khách sạn . 13

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY