Luận văn Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần xi măng Sông thao đến năm 2015 tầm nhìn 2020

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC.iii

DANH MỤC HÌNH.vi

DANH MỤC BẢNG.vii

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 4

1.1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh . 4

1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh . 4

1.1.2. Các yêu cầu của chiến lược kinh doanh. 6

1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với các doanh nghiệp. 6

1.1.4. Quản trị chiến lược. 7

1.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh. 9

1.2.1. Khái niệm . 9

1.2.2. Trình tự, nội dung các bước hoạch định chiến lược kinh doanh10

1.2.3. Xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược chiến lược của Công ty11

1.3. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty. 11

1.3.1. Môi trường vĩ mô . 12

1.3.2. Phân tích môi trường vi mô. 18

1.3.3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp. 22

1.3.4. Phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược. 25

1.3.5. Xây dựng các giải pháp để thực hiện các phương án chiến lược36

Kết luận chương I . 37

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ ĐỂ HÌNH THÀNH CHIẾN

LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG THAO38

2.1. Giới thiệu về Công ty CP xi măng Sông Thao. 38

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 38

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 40

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh và giới thiệu sản phẩm của Công ty. 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY