Luận văn Hoạch định chiến lược phát triển cho trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao thành phố Nam Định

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .4

1.1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược .4

1.1.1. Khái niệm về chiến lược .4

1.1.2. Mục đích của chiến lược.5

1.1.3. Vai trò của chiến lược.5

1.1.4. Các yêu cầu của chiến lược .7

1.1.5. Các cấp độ chiến lược .7

1.2. Quản trị chiến lược .9

1.2.1. Khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược.9

1.2.2. Quá trình quản trị chiến lược .10

1.2.3. Ý nghĩa của việc quản trị chiến lược.11

1.3.1. Khái niệm hoạch định chiến lược .12

1.3.2. Vai trò, mục đích của hoạch định chiến lược .12

1.3.3. Nội dung và trình tự để hoạch định chiến lược.12

1.3.4. Hình thành chiến lược .27

1.3.5. Xác định các giải pháp nguồn lực để thực hiện các phương án chiến

lược .30

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1 .31

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRUNG TÂM VĂN HÓA -

THÔNG TIN - THỂ THAO THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH.32

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG

TIN - THỂ THAO THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH.32

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm .32

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm .36

2.1.3. Cơ cấu, tổ chức hoạt động của Trung tâm .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY