Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty tnhh mtv dịch vụ cơ khí hàng hải (ptsc m&c) giai đoạn 2013 - 2018

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHIẾN

LƯỢC KINH DOANH .5

1.1 Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược .5

1.1.1 Khái niệm chiến lược.5

1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược .7

1.1.3 Khái niệm hoạch định chiến lược.8

1.2 Các loại hình chiến lược kinh doanh.9

1.2.1 Chiến lược cấp Công ty .9

1.2.2 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (SBU) .10

1.2.3 Chiến lược cấp chức năng.11

1.3 Vai trò của việc hoạch định chiến lược:.11

1.4 Môi trường doanh nghiệp.12

1.4.1 Môi trường vĩ mô.13

1.4.2 Môi trường ngành (môi trường vi mô) .15

1.4.3 Phân tích tình hình bên trong của doanh nghiệp: .17

1.5 Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh.19

1.5.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu kinh doanh .19

1.5.2 Phân tích các yếu tố bên ngoài .20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY