Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần công nghệ thông tin viễn thông và tự động hóa dầu khí (paic) đến 2020

MỤC LỤC . 1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 4

DANH MỤC BẢNG . 5

DANH MỤC HÌNH . 6

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu cần đạt được . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2

4. Phương pháp nghiên cứu . 3

5. Cấu trúc của luận văn . 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP . 4

1.1.Khái niệm chiến lược và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp . 4

1.1.1. Khái niệm chiến lược . 4

1.1.2.Khái niệm chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp . 5

1.2.Phân loại chiến lược kinh doanh . 6

1.2.1. Căn cứ vào phạm vi chiến lược: . 6

1.2.2. Căn cứ theo hướng tiếp cận thị trường . 6

1.2.3. Căn cứ vào tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh . 7

1.2.5. Căn cứ vào cấp chiến lược kinh doanh . 7

1.3.Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp . 8

1.4.Hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp . 9

1.4.1. Xác định Tầm nhìn/Sứ mệnh của doanh nghiệp . 10

1.4.2. Phân tích môi trường bên ngoài . 11

1.4.3. Phân tích môi trường bên trong – Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 17

1.4.4. Hoạch định và lựa chọn chiến lược tối ưu cho doanh nghiệp . 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY