Luận văn Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho công ty tàu dịch vụ dầu khí giai đoạn 2013 - 2020

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

TÓM TẮT LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH. 3

1.1.Cơ sở lý thuyết về chiến lƣợc. 4

1.1.1.Những quan điểm về chiến lược. . 4

1.1.2.Định nghĩa về chiến lược. . 5

1.1.3.Mục đích và vai trò của chiến lược kinh doanh đối với sự tồn tại

và phát triển của Doanh nghiệp. 5

1.2.Hoạch định chiến lƣợc. . 6

1.2.1.Khái niệm của hoạch định chiến lược kinh doanh:. 6

1.2.2.Vai trò của hoạch định chiến lược: . 7

1.3.Quy trình hoạch định chiến lƣợc kinh doanh (còn gọi là lập kế

hoạch chiến lƣợc, xây dựng chiến lƣợc). . 8

1.4.Phân tích các căn cứ để hình thành chiến lƣợc . 11

1.4.1.Phân tích môi trường vĩ mô . 12

1.4.1.1.Phân tích môi trường kinh tế. 13

1.4.1.2.Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chính phủ và chính

trị. . 14

1.4.1.3.Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố xã hội. 15

1.4.1.4.Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên. 15

1.4.1.5.Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ. . 16

1.4.2.Phân tích môi trường ngành. 17

1.4.2.1.Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện có . 17

1.4.2.2.Phân tích áp lực của khách hàng. 18

1.4.2.3.Phân tích áp lực của nhà cung ứng. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY